Tag: Aleksandra Seghi, Andrzej Wajda, Jarosaw Iwaszkiewicz, Podkowa Lesna, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska

Spotkanie z Andrzejem Wajdą

Wczoraj w Muzeum Jarosława Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej odbyło się spotkanie z Andrzejem Wajdą i Krystyną Zachwatowicz. Reżyser odpowiadał o swojej...