Tag: esperanto, język międzynarodowy, Ludwik Zamenhof, Polacy we Wloszech

Rocznica urodzin Dr Esperanto – polskiego okulisty z Białegostoku

W 160 rocznicę urodzin (dokładna data to 15 grudnia 1859) przypominany osobę Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. To nie tylko narzędzie do komunikacji; to...