Tag: lato, lato astronomiczne, lato kalendarzowe, Polacy we Wloszech, wakacje, Wlochy

Lato, lato czeka…

Lato astronomiczne rozpoczyna się w momencie przesilenia letniego — na półkuli północnej dzień ten wypada między 21 a 22 czerwca, a w latach przestępnych...