Tag: historia, Marcelina Korpowska, msza, msza św., Msza św. po polsku, msza swieta, Polacy, Polska, polska msza, powstanie, powstanie warszawskie, Warszawa

Marcelina KOPROWSKA: Życie religijne podczas powstania warszawskiego

Proszę pani, to podnosiło na duchu! – tak jeden z powstańców warszawskich zareagował na pytanie o powód rozbudzonego w czasie Powstania Warszawskiego życia...