Tag: jezyk, język ojczysty, język polski, konkurs, Orly jezyka polskiego, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, wiersz, wiersze

Konkurs recytatorski dla dzieci „Orły języka polskiego”

Konkurs recytatorski dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. „Orły języka polskiego”: W konkursie mogą wziąć udział wszystkie...