Tag: Anna Traczewska, inauguracja, Macerata, Marche, otwarcie, Polacy, Polacy we Wloszech, szkola, Wlochy

Inauguracja nowej siedziby Szkoły ANDERS Macerata

Oficjalne przecięcie wstęgi w nowej siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Anders w Maceracie odbyło się w obecności uczniów i rodziców. Dla dzieci i...