Tag: dzieci, odwrócenie ról w rodzinie, parentyfikacja, Polacy we Wloszech, porady dla rodziców, porady psychologiczne, problemy z dziećmi

Odwrócenie ról w rodzinie: dzieci obciążane problemami dorosłych przejmują ich miejsce

Rodzice coraz częściej obciążają dzieci swoimi kłopotami, co może doprowadzić do nieoczekiwanego odwrócenia ról w rodzinie. Z badania przeprowadzonego...