Tag: autokar, Europa, Polacy we Wloszech, Polska, Porady, prawa, UE, Unia Europejska

Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem w UE

Na obszarze Unii Europejskiej obowiązują przepisy prawa wspólnotowego odnoszące się do podstawowego zakresu praw pasażerów podróżujących autobusem lub...