Tag: DlaPolonii.pl, Gospodarka, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, Prof. Elżbieta Mączyńska, Wlochy

Prof. Elżbieta MĄCZYŃSKA: Polska gospodarka radzi sobie mimo wielu wyzwań

Nie można patrzeć na stan polskiej gospodarki wyłącznie przez pryzmat wzrostu lub spadku PKB, należy brać pod uwagę też inne miary. Pokazują one, że nasz kraj...