Tag: Anna Traczewska, Jarosław Mikołajewski, Marche, Marche Anna Traczewska, poezja, Polacy, Polacy we Wloszech, Recanati, Wlochy

Recanati: „Poeci włoscy w Polsce” z Jarosławem Mikołajewskim

Światowe Centrum Poezji imienia Giacomo Leopardi od lat promuje i rozpowszechnia literaturę włoska na całym świecie. Prezesem tego włoskiego centrum w Recanati, w...