Tag: Arystoteles, dr hab. Maria Załęska, retoryka, rodzaje retoryczne, spór, zgoda

(Nie) kłóć się!

Nieładnie się kłócić. Literatura, film, teatr wyśmiewają kłótników. Wystarczy wspomnieć choćby sztukę Fredry „Zemsta” czy film „Sami swoi”, które...