Tag: kompromis UE, Polacy we Wloszech, Polska, pozycja Polski i Węgier, premier Polski, recesja gospodarcza w UE, Recovery Fund, Unia Eurpejska, walka z recesją, Wlochy

Jest kompromis – są pieniądze z UE na walkę z recesją

Po czwartkowym szczycie Rady Europejskiej, na którym rządy Węgier i Polski wycofały weto wobec unijnego budżetu unijnego będą mogły być uruchomione środki...