Tag: Anna Żółtowska, Barbara Czechmeszyńska-Skowron, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, Stanisław Żółtowski, Wlochy, wystawa, Yvette Żółtowska-Darska

Włochy w malarstwie Anny i Stanisława Żółtowskich

W najbliższym wydaniu dwujęzycznego magazynu „Gazzetta Italia” (Nr 91) opublikowany będzie artykuł Barbary Czechmeszynskiej-Skowron na temat włoskich inspiracji...