Honorowe obywatelstwo miasta Rzymu dla dzieci imigrantów

20 listopada 2013  w  Aula Magna na Uniwersytecie “La Sapienza” odbędzie się uroczyste wręczenie honorowego obywatelstwa miasta Rzymu 1500 dzieciom urodzonym w Rzymie, których oboje rodziców to  imigranci.

Przyznanie honorowego obywatelstwa miasta dzieciom obcego pochodzenia urodzonych w Rzymie zostało zatwierdzone z inicjatywy administracji miejskiej, burmistrza Marino i instytucji Unicef Italia.

Przedstawiciele administracji Rzymu wyjaśniają, że co prawda nie leży w ich kompetencji zmienianie prawa w kwestii nadawania obywatelstwa cudzoziemcom, ale mogą dawać wyraźne sygnały do Parlamentu włoskiego, tak aby jak najszybciej aktualne prawo zostało zmienione.

Podobne inicjatywy nadawania obywatelstwa dzieciom imigrantów miały miejsce już w wielu innych miastach Włoch, ponieważ ten temat dotyczy już całego kraju, powiedział Gerace, prezydent II Municipio, dodając „Questo è solo il primo passo  per contrastare fenomeni di discriminazione e scarsa integrazione. Siamo tutti figli d’Italia” – To jest tylko pierwszy krok ku przeciwstawieniu się zjawiskom dyskryminacji i słabej integracji. Wszyscy jesteśmy dziećmi Włoch.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

46 − = 37