Odszkodowania za opóźnienie w lotach samolotem

Gdyby komuś po Nowym Roku zrobiło się zimno lub po prostu chciał odpocząć, to przypominamy, że niezależnie od kierunku lotu, pasażerom przysługują odszkodowania za ewentualne opóźnienia ich lotu.

Kwestie tę reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z lutego 2004 r. Wysokość ewentualnego odszkodowania uzależniona jest od rodzaju lotu, a także czasu opóźnienia. Obecnie, po zmianach będących następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07.

Odszkodowanie przysługuje w przypadku opóźnienia w stosunku do planowanego startu:

a) o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów; lub

b) o trzy lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów; lub

c) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

A kwota ewentualnego odszkodowania uzależniona jest od wskazanego zasięgu podróży. I tak pasażerowie otrzymują odszkodowanie w wysokości:

a) 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;

b) 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;

c) 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

W dniu 17 marca 2017 r. ( w sprawie o sygn. III CZP 111/16) Sąd Najwyższy wskazał, iż termin przedawnienia odszkodowania za odwołany lot wynosi 1 rok.


Korespondent ds prawa polskiego:

Adw. Małgorzata Urawska,

www.seidel-urawska.pl

 
3 thoughts on “Odszkodowania za opóźnienie w lotach samolotem

 1. luciana

  regulowac to sobie moga,jak sie nie wykupi ubezpieczenia od opoznienia to nic sie nie nalezy,ew.bulka i napoj

  Reply
  1. Polacy we Włoszech Post author

   Adwokat Urawska odpowiada:

   Wskazuję, iż w treści artykułu była mowa o ewentualnych odszkodowaniach, bez omawiania sytuacji, kiedy to odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona i jest on zwolniony z obowiązku wypłaty odszkodowania.

   Jednakże, aby uczynić zadość uwagom czytelnika, pokrótce podnieść trzeba, iż przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie (bądź odwołanie lotu), w przypadku wystąpienia tzw. nadzwyczajnych okoliczności czyli sytuacji, gdy decyzja kierownictwa lotów w stosunku do danego samolotu spowodowała danego dnia powstanie dużego opóźnienia, przełożenie lotu na następny dzień albo odwołanie jednego lub więcej lotów tego samolotu pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków przez zainteresowanego przewoźnika, by uniknąć tych opóźnień lub odwołań lotów.

   Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *