Rzym: Kształtowanie się nowoczesnego polityka. Programy, wyzwania i tradycja humanistyczna w Akademii Zamojskiej

Jutro, tj. 10 kwietnia w Rzymie, w siedzibie PAN-u na vicolo Doria 2 odbędzie się odczyt prof. Valentiny Lepri (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) pt. Kształtowanie się nowoczesnego polityka. Programy, wyzwania i tradycja humanistyczna w Akademii Zamojskiej (1595-1627)

 

 

Valentina LEPRI, pracownik naukowy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Zakres jej badań naukowych obejmuje historię filozofii renesansu i historię książki. Wielokrotnie współpracowała z Narodowym Instytutem Studiów nad Renesansem we Florencji, a w ostatnich latach była stypendystką w ośrodku studiów renesansowych Uniwersytu Harvarda Villa I Tatti i pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest zaangażowana w projekt badawczy poświęcony Akademii Zamojskiej i współpracy naukowej we wczesnym okresie nowożytnym.

 

Streszczenie

Założenie Akademii Zamojskiej stanowiło jeden z bardziej ambitnych i fascynujących projektów edukacyjnych na europejskiej scenie uniwersyteckiej w pierwszym okresie nowożytnej historii. Założona w roku 1595 przez potężnego kanclerza polskiego Jana Zamoyskiego, akademia ta została utworzona w konkretnym celu: miała kształcić polskie elity polityczne. Odczyt, poprzez analizę działalności wydawniczej w ogóle i poszczególnych rękopisów pozostających do dziś w archiwach uczelni, poświęcony będzie dydaktyce i zainteresowaniom wykładających tam profesorów w pierwszych latach istnienia uczelni (1595-1627). Analizowane materiały dostarczają wielu cennych informacji na temat planów studiów i celów działalności kulturalnej akademii. I co ważniejsze, bezcenne księgi przechowywane w bibliotece Akademii Zamojskiej stanowią idealne obserwatorium dla przyjrzenia i zastanowienia się, jak w czasach nowożytnych teorie polityczne Arystotelesa zetknęły się z nowymi wizjami polityki, szczególnie o włoskich korzeniach
Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *