Wychowanie dziecka w duchu postępu komputerowego

Pociechy znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Współczesne czasy wymagają od rodziców zwrócenia szczególnej uwagi na bardzo istotne elementy dotyczące wychowania swoich dzieci w taki sposób, aby nie zaszkodził im wyjątkowo dynamiczny rozwój technologicznych.

 

Nasza epoka jest bez wątpienia ewenementem, gdyż nie było jeszcze takiego okresu w historii, gdy postęp technologii użytkowych był tak widoczny i wszystkie z tych wynalazków stały się możliwe do poznania za pomocą medium, którym jest obecnie internet. Czy jest to dobry rozwój dla dziecka? Wreszcie, czy to wszystko jest bezpieczne dla pociech. Warto sobie spróbować odpowiedzieć na te pytania i wskazać dokładnie, jak powinno się wspierać rozwój dziecka w świecie nowoczesnych technologii.

 

Jakie zagrożenia płyną z obecności nowoczesnych technologii?

Współczesny człowiek zaczyna mieć powszechne problemy adaptacyjne. Nie jest w stanie odpowiednio reagować na to, jak dynamicznie zmienia się otoczenia i jak świat zmienia się na przestrzeni dosłownie kilku lat. Rewolucja nie jest już pokoleniowa – są to przełomy, które dzieją się pomiędzy niczym nie wyróżniającymi się latami. Widać wyraźnie, jak poważny jest to problem i że tylko racjonalne wychowywanie dziecka i dawanie mu możliwości adaptacyjnych to jedyna szansa bezpiecznego i ciągłego rozwoju każdego dzieciaka.

Co ciekawe, roboty zabawkowe okazać się mogą niesamowitą pomocą w uczeniu wszystkich dzieci tego, jak należy korzystać z nowoczesnych technologii i w jaki sposób powinny one budować sowie zdrowe relacje do świata codziennego. Zrozumienie postępu technologicznego i jego utylitarnej roli jest bardzo istotne. Poważnym zagrożeniem dla funkcjonowania społecznego dzieci może być wyizolowanie przez świat złożony z nowoczesnych technologii. W dobie silnego indywidualizmu, zanikania relacji oraz strachu z bezpośrednią konfrontacją – to właśnie roboty będą mogły inteligentnie wychowywać i uczyć dzieci prawdziwych relacji – których to nie mogłyby się nauczyć od innych dzieci. Jest to bardzo ciekawa teoria i wiele wskazuje, że rzeczywiście dojdzie do przynajmniej częściowego wychowywania dzieci przez roboty. Już teraz istnieją roboty zabawkowe, które rosną razem z dzieckiem i są inteligentną zabawką, która nawiązuje relacje z dzieckiem, uczy przyjaźni i pozwala o wiele lepiej przechodzić w prawdziwe dzieciństwo, bez wyimaginowanych przyjaciół, lęków i separacji.

Czego można się nauczyć od robotów?

Roboty zabawkowe mogą być sprytnymi narzędziami w rękach rodziców, pedagogów oraz nauczycieli we wpływaniu i kształtowaniu całościowego rozwoju dziecka. Dziecko można skonfrontować z wieloma zdarzeniami, pomysłami i spojrzeniami właśnie za pośrednictwem robota. Z drugiej zaś strony istotna jest robotyczna edukacja dzieci w zakresie tego, jak korzystać z nowoczesnych technologii bezpiecznie i z zachowaniem dobrostanu psychicznego.

Technologie kuszą okropnie. Rozwój jest tak dynamiczny, iż konieczne jest udzielanie pomocy – szczególnie najmłodszym – w radzeniu sobie z szalonym tempem rozwijającej się rzeczywistości.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą NeoRobot.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *