Jak i gdzie głosować 13 października we Włoszech? Obwody głosowania w Mediolanie, Rzymie, Palermo, na Malcie

Mieszkający na stałe za granicą lub będący czasowo poza Polską, a chcący wziąć udział w wyborach parlamentarnych obywalele polscy muszą zgłosić taki zamiar właściwemu konsulowi. Zgodnie z informacjami  Państwowej Komisji Wyborczej, można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu trzeba podać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę jego wydania. Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów. Za granicą można głosować również na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U., poz. 1767) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie zostały utworzone 3 obwody głosowania:

Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Birkirkara – Republika Malty;

Obwód głosowania nr 317, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym;

Obwód głosowania nr 318, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Palermo.

a terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie został utworzony jeden obwód głosowania:

Obwód głosowania nr 319, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan.

Wszelkie informacje, instrukcje postępowania krok po kroku dla chcących głosować na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

Link

a dla chętnych do oddania głosu na terenie w okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

Link

Korespondencja: Ewa Trzcińska, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

26 + = 30