VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR „OPOWIEDZ MI O POLSCE 1920 ROKU”

VI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR

„OPOWIEDZ MI O POLSCE 1920 ROKU”

Regulamin:


Patronat honorowy:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Organizator:
Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych we Włocławku

Cele:
Poznanie historii Polski i wzbogacenie wiedzy o wydarzeniach związanych z wojną 1920 roku. Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji prac młodych twórców inspirowanych wydarzeniami historycznymi.

Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół artystycznych w wieku od 14 do 20 lat. Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby związane tematycznie z wydarzeniami 1920 roku na ziemiach polskich. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac. Maksymalna wielkość prac 200 x 200 x 200 mm. Technika wykonania prac – dowolna.
Prace muszą mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę zgodną z załącznikiem nr 1.
Szkoły wysyłające prace na Biennale proszone są o dołączenie listy uczestników. Prace należy nadesłać do dnia 31 marca 2020 roku na adres organizatora:
Prywatna Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych
ul. Zapiecek 4; 87-800 Włocławek
POLSKA

Otwarcie wystawy pokonkursowej z wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się 1 czerwca 2020 roku w budynku szkoły przy ulicy T. Kościuszki 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powoła jury, składające się z przedstawicieli wyższych szkół plastycznych, które oceni prace i dokona przydziału nagród.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: www.possp.pl

Kryteria oceny:
• zgodność z tematem
• regulaminowy format prac
• koncepcja autorska
• poprawność kompozycyjna i adekwatne do tematu pracy wykorzystanie środków plastycznych
• odpowiednia oprawa prac — nie kolidująca z charakterem

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu pocztowego. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i wchodzą w skład kolekcji organizatora konkursu. Każdy uczestnik otrzyma katalog Biennale.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela komisarz Biennale lub dyrektor szkoły.
e -mail: [email protected]
www.possp.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *