Punkty informacyjne INPS-u „INPS per tutti”

Punkty informacyjne „INPS per tutti”, czyli „INPS dla wszystkich”, to nowy projekt włoskiej instytucji ubezpieczeń społecznych, który został zainicjowany w październiku br. w sześciu miastach Włoch
(Rzymie, Bari, Neapolu, Turynie, Mediolanie i Bolonii). Inicjatywa ma na celu umożliwienie łatwiejszego dotarcia do instytucji osobom bezdomnym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub zamieszkałym w dalekiej odległości od siedziby INPS’u.
Rzymskie punkty zostały utworzone we współpracy z władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi. Obsługują je pracownicy włoskiego zakładu ubezpieczeń społecznych INPS i przeszkoleni wolontariusze.


Punkty znajdują się w następujących lokalizacjach w Rzymie:
 Centro Astalli, presso via del Collegio Romano n. 1;
 Comunità di S. Egidio, presso via Arco di San Callisto n. 10;
 Istituto Opera Don Calabria, via Giambattista Soria, 11;
 C.R.S. – Cooperativa Roma solidarietà (Caritas), presso le sedi (alternate) di via di Porta San
Lorenzo, 7 e di via delle Zoccolette, 19;
 Virtus Italia, con presidio a mezzo camper su piazza dei Cinquecento.


Na miejscu można uzyskać informacje na temat przysługujących praw do świadczeń z zakresu zabezpieczeń społecznych, a także złożyć wniosek o przysługujące świadczenia.


Projekt obejmuje zakresem dostęp do następujących włoskich świadczeń:
 Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza;
 assegno familiare dei Comuni;
 assegno di maternità dei Comuni;
 Bonus Bebè;
 premio alla nascita;
 bonus asilo nido;
 NASpI;
 assegno sociale;
 invalidità civile.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

51 − 47 =