10 euro brutto – nowe zasady płatności dla pracowników domowych: książeczka bonów „voucher”

Już od 2017 roku INPS  uruchomił tzw. książeczkę rodzinną, utworzoną z bonów tzw ,,voucher’’ o wartości 10 euro brutto, która zastąpiła stare bony papierowe, którymi można opłacać pracowników dorywczych.   Dotyczy to przede wszystkim pomocy domowych, opiekunek do dzieci i osób starszych oraz  prywatnych nauczycieli.

Również w 2019 roku  pracodawcy mogą poprosić o taką książeczkę wyłącznie online na stronie internetowej INPS. Bony  mogą być wykorzystywane jako wynagrodzenie na ograniczoną liczbę usług dorywczych (w tym także pracowników domowych), ale tylko i maksymalnie do 280 godzin rocznie.

1 voucher w wysokości  8 euro netto dla pracownika za godzinę pracy: 10 euro brutto płacone przez pracodawcę to składki INAIL na cele emerytalne i socjalne.

Aby z nich skorzystać należy zarejestrować się na stronie internetowej INPS (zarówno pracodawca jak i pracownik ). Instytut do 15 dnia każdego  miesiąca będzie wypłacał należną kwotę.

Oto zasady nowej umowy INPS.

Z bonów mogą skorzystać osoby pracujące jako:

  • pomoce  domowe, w tym prace ogrodnicze, sprzątanie lub konserwacja;
  • opieka domowa dzieci i osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych;
  • dodatkowe prywatne nauczanie.

W przypadku pracowników domowych, opiekunów,  i wszystkich innych kategorii pracowników zatrudnionych na zlecenie rodzin nowe bony gwarantują wynagrodzenie godzinowe netto w wysokości 8 euro. Dodatkowe 2 euro obciążające pracodawcę zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów INPS i  składkę ubezpieczeniową INAIL;

Część będzie przeznaczona na składki emerytalne i część na ubezpieczenie od wypadków przy pracy. Ponadto nowością jest to, że opłacani pracownicy z nową umową INPS będą lepiej chronieni: zapewnione będą dzienne i miesięczne okresy odpoczynku.

Limity wynagrodzeń

Nie można jednak przekroczyć określonego rocznego limitu  usług:

  • zarówno dla pracownika jak i pracodawcy  kwota nie może przekroczyć  5000 euro rocznie.
  •  natomiast kiedy pracownik domowy  pracujący u jednego pracodawcy i na odwrót, jeden pracodawca zatrudniający jednego pracownika,  nie mogą  przekroczyć  2500 euro rocznie. W praktyce żeby zarobić 5000 tysięcy euro trzeba mieć przynajmniej dwóch pracodawców.

W każdym razie nie jest możliwe wynagrodzenie za dorywcze prace domowe przekraczające 280 godzin pracy w roku kalendarzowym.

Dla tej kategorii pracowników powyższy limit jest obliczany na podstawie 75% faktycznie otrzymanej kwoty.

Następujący pracownicy wykonujący dorywcze prace domowe mogą zatem otrzymać wynagrodzenie o 25% wyższe niż przewidywany limit:

  • posiadacze emerytury lub renty;
  • młodzi ludzie w wieku poniżej dwudziestu pięciu lat, jeżeli regularnie uczą  się na studiach lub innych instytucjach edukacyjnych.
  • bezrobotni, zgodnie z art. 19 dekretu ustawodawczego z dnia 14 września 2015 roku, n. 150;
  • odbiorcy dodatkowych świadczeń pracowniczych, dochodu z tytułu włączenia (REI lub SIA, lub innych zasiłków)

Po zakończeniu pracy pracodawca musi przekazać następujące informacje za pomocą środków telematycznych (do 3 dnia następnego miesiąca): dane identyfikacyjne pracownika, uzgodniona opłata, miejsce pracy, czas trwania usług.

Po wysłaniu powiadomienia przez pracodawcę pracownik otrzyma wiadomość SMS lub e-mail z powiadomieniem. Płatność niestety  nie będzie natychmiastowa. Na wypłatę trzeba będzie poczekać do 15 dnia następnego miesiąca. INPS przeliczy kwotę i prześle bezpośrednio pieniądze przelewem bankowym.

Korespondencja: Aneta Malinowska, autorka stron  Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *