Komu przysługują alimenty?

Wokół tematu alimentów natworzyło się wiele mitów i nieporozumień. Częściowo wynikają one z nieznajomości prawa, częściowo z jego niewłaściwej interpretacji. Dodatkowo, zmiany innych przepisów prawnych lub nowe przepisy przyczyniają się do dalszego pogłębiania niejasności. Takim przykładem są np. Programy 500+, wprowadzane w ostatnich latach, które wywołały ogromną falę dyskusji na temat rzekomych ograniczeń alimentów z tego tytułu.

Wokół tematu alimentów natworzyło się wiele mitów i nieporozumień. Częściowo wynikają one z nieznajomości prawa, częściowo z jego niewłaściwej interpretacji. Dodatkowo, zmiany innych przepisów prawnych lub nowe przepisy przyczyniają się do dalszego pogłębiania niejasności. Takim przykładem są np. Programy 500+, wprowadzane w ostatnich latach, które wywołały ogromną falę dyskusji na temat rzekomych ograniczeń alimentów z tego tytułu.

Obowiązek alimentacyjny jest regulowany ustawą Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z dnia 25 lutego 1964 roku z pózn.zm.

Przepisy wyraźnie określają, komu przysługują alimenty oraz kto jest zobowiązany przez prawo do realizowania obowiązku alimentacyjnego.

Kto jest zobowiązany do płacenia alimentów?

Obowiązuje zasada bliższego pokrewieństwa, więc przede wszystkim rodzice – dzieci, lub, jeżeli rodziców nie ma lub nie można ustalić ich adresów to dziadkowie – dzieci, ewentualnie rodzeństwo względem siebie. W dalszej kolejności alimentami mogą być obciążeni inni krewni, chociaż zdarza się to niezwykle rzadko.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci.

Obowiązkiem każdego rodzica jest dostarczanie swojemu dziecku, również przysposobionemu środków utrzymania i wychowania. Ten obowiązek nie ustaje po rozpadzie rodziny na skutek rozwodu rodziców.

Wysokość alimentów.

Przy ustalaniu alimentów sąd bierze pod uwagę dwa czynniki -standard życia dziecka, który nie powinien zostać obniżony przez rozpad rodziny oraz możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do alimentacji. Nie ma więc ustalonej stałej wysokości alimentów. Może się ona zmieniać w zależności od potrzeb dziecka oraz wzrostu lub obniżeniu dochodów rodzica zobowiązanego do alimentacji. Każdorazowo, o wysokości i ich zmianie decyduje sąd na wniosek osoby, sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem, dziecka po uzyskaniu pełnoletności lub zobowiązanego do alimentacji.

Czas trwania obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

Wbrew potocznym opiniom, obowiązek alimentacyjny nie ustaje wraz z ukończeniem przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole średniej, lub studiów.

Podstawowym kryterium jest tu możliwość samodzielnego utrzymania się potomstwa. Alimenty przysługują dziecku bez względu na wiek, lecz pełnoletnie dziecko, jeżeli jest takka konieczność, musi udowodnić, że nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie.

Alimenty bezterminowo przyznawane są osobom legitymującym się znacznym stopniem niepełnosprawności.

Kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny na dziecko?

Alimenty nie przysługują dziecku, które podjęło pracę i jest w stanie samodzielnie się utrzymać oraz dziecku, które założyło własną rodzinę. Każdorazowo, o zwolnienie z obowiązku alimentacyjnego wnosi albo dziecko, zgłaszając zmianę swojego statusu do sądu, albo zobowiązany do alimentacji.

Obowiązek alimentacyjny nie ustaje w przypadku pozbawienia praw rodzicielskich, dotyczy on także adopcji.

Obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa.

Sąd może zobowiązać rodzeństwo do płacenia alimentów brata lub siostrę wówczas, kiedy nie jest w stanie ono samodzielnie się utrzymać w bardzo wyjątkowych przypadkach (np. w chorobie).

Alimenty małżeńskie.

Prawo nakłada obowiązek płacenia alimentów na małżonka, który po rozwodzie znajduje się w niedostatku. W przypadku małżonka, z którego wyłącznej winy rozpadło się małżeństwo – bezterminowo, w pozostałych przypadkach – po upływie 5 lat obowiązek ten wygasa poza szczególnymi przypadkami oraz wówczas, gdy osoba alimentowana założyła nową rodzinę.

Obowiązek alimentacyjny wobec rodziców i dziadków.

Jeżeli rodzice dziecka nie są wstanie płacić alimentów, obowiązek ten przechodzi na dalszych krewnych. Zasada ta działa również odwrotnie- jeżeli rodzice lub dziadkowie znaleźli się w niedostatku, mogą domagać się alimentów od swoich dzieci lub wnuków, zawsze jednak obowiązuje zasada bliższego pokrewieństwa.

Artykuł powstał przy współpracy z gautier.com.plDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − = 9