Włochy: Płacisz gotówką? – nie będziesz miał prawa do większości ulg podatkowych

Poniżej podajemy za co można płacić gotówką, a za co należy płacić innymi środkami płatniczymi umożliwiającymi identyfikację transakcji płatniczej.

Już od 1 stycznia b.r. wszedł obowiązek płacenia zidentyfikowanymi środkami  płatności   (karty debetowe, karty kredytowe, czeki lub przelewy bankowe). Tylko za niektóre rodzaje wydatków będzie można zapłacić gotówką. Zmiana przewidziana w tegorocznym budżecie będzie miała zastosowanie w deklaracji podatkowej 2021, dlatego już od stycznia b.r. powinniśmy dostosować sie do nowego przepisu jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych.

Ustawa budżetowa 2020 przewiduje zasadę identyfikowalności odliczeń podatkowych w wysokości 19% (art. 15 TUIR), która zobowiązuje podatników do płacenia za pomocą identyfikowalnych instrumentów (kart debetowych, kart kredytowych, czeków lub przelewów bankowych), duża  liczba podlegających odliczeniu wydatków na zdrowie (z wyłączeniem jedynie zakupów leków i urządzeń medycznych, które będą płatne w gotówce, a także usługi zdrowotne świadczone przez publiczne lub prywatne struktury akredytowane przez Narodową służbę zdrowia we Włoszech.

Nowy obowiązek wpływa na wszystkie wydatki określone w art. 15 TUIR, z wyjątkiem niektórych rodzajów wydatków medycznych.

Model 730, czy ustracę ulgę podatkową jeśli zapłacę gotówką?

Ci, którzy płacą gotówką, ryzykują utratą odliczeń podatkowych w rozliczeniu podatkowym w 2021 r.

Tegoroczna ustawa wprowadziła obowiązek identyfikowalności odliczeń: oznacza to, że w modelu 730 w przyszłym roku można odliczyć tylko wydatki dokonane kartą, kartą debetową lub przelewem bankowym.

Nowy obowiązek dotyczy wydatków wskazanych w art. 15 TUIR i są one następujące:

 • odsetki od kredytów hipotecznych na zakup nieruchomości;
 • opłaty szkolne;
 • wydatki pogrzebowe;
 • wydatki za opiekę nad osobami
 • wydatki na zajęcia sportowe dla dzieci;
 • wydatki na pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
 • czynsze za wynajem studentów  spoza uczelni;
 • wydatki weterynaryjne;
 • składki na ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie wypadkowe;
 • koszty poniesione na zakup biletów okresowych na lokalne, regionalne i międzyregionalne usługi transportu publicznego.

Jest to bardzo szeroki zakres wydatków, które podatnicy muszą zwrócić szczególną uwagę, aby nie płacić gotówką w przeciwnym razie stracą możliwość odliczenia 19% poniesionych kosztów.

Ryzyko płatności gotówką za usługi takie jak przedszkola, siłownie i badania lekarskie wiąże się z utratą refundacji: z tego powodu CAF zwrócił się do Urzędu Skarbowego i Ministerstwa Gospodarki o wprowadzenie płatności do 60 dni.

Za co możemy zapłacić gotówką?

 • lekarstwa, produkty  medyczne, takie jak okulary, produkty ortopedyczne, pomoce dla osób niepełnosprawnych itp .;
 • wizyty lekarskie w ośrodkach publicznych;
 • wizyty lekarskie w prywatnych strukturach akredytowanych przez Narodowy System Zdrowia.

Proces digitalizacji systemu podatkowego wciąż trwa, dlatego zaleca się przechowywanie dokumentów papierowych przez pięć lat również w odniesieniu do płatności innych niż gotówka.

Korespondencja: Aneta Malinowska,  autorka stron 
Polacy z Bolonii i okolic i Aneta Malinowska – fotografie, pittura

Projekt jest finansowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 1 = 8