VII Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych a także osadzonych w Aresztach Śledczych, do wzięcia udziału w VII Międzynarodowym Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych.

Rozpoczęcie konkursu  15 stycznia  2020 r., zakończenie 3 kwietnia 2020 roku. Uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu 25 maja 2020 roku. 

Regulamin VII Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem”- Witold Pilecki w rozmowie z dziećmi, 1943 rok.

 1. Komitet organizacyjny:
   Zofia Pilecka-Optułowicz – córka Witolda Pileckiego
   Andrzej Pilecki – syn Witolda Pileckiego
   Dorota Optułowicz-McQuaid – wnuczka Witolda Pileckiego
   Krzysztof Kosior – prawnuk Witolda Pileckiego
   Wojciech Boberski – historyk sztuki z Instytutu Sztuki PAN
   Łukasz Kudlicki – Krąg Pamięci Narodowej
   Bogdan Grzenkowicz – Przewodniczący Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
  1.1 Organizator:
  Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
  1.2 Patronat Narodowy:
  Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
  w Stulecie Odzyskania Niepodległości
  1.3 Komitet Honorowy:
   Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej – Przewodniczący
   Dariusz Piontkowski – Minister Edukacji Narodowej
   Jarosław Szarek – Prezes IPN
   Jacek Pawłowicz – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
  1.4 Współorganizatorzy:
   Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka w Radzyminie
   Szkoła Polska im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym
  RP w Chicago – USA
   Zespół Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach – Grecja
   Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kairze – Egipt
   Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto – Kanada
 2.  Szkoła Polska im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu
 • Austria
   Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Dublinie z siedzibą
  w Waterford – Irlandia
   Polska Szkoła Sobotnia im. Adama Mickiewicza w Blackburn – Anglia
   Polish School WA Osborne Park – Australia
   Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Moskwie – Rosja
   Polska Nuta – Ukraina
   Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Kuwejcie
   Szkoła Polska im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Doha – Katar
   Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Sofii – Bułgaria
   Gimnazjum w Trokach – Litwa
   Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kornem
   Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
   Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa Wschód
   Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Wołomin „Rajski Ptak”
   Służba Więzienna
   Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej
  1.5 Patronat medialny:
  ● TVP Polonia
  ● L24.lt
  ● Kurier-W
  1.6 Partnerzy/Mecenat:
  ● Instytut Pamięci Narodowej
  ● KGHM Polska Miedź S.A.
  ● Poczta Polska
  ● Narodowy Bank Polski
  ● AMW
  ● AMW TBS „Kwatera”
 1. Cele Konkursu:
  2.1 Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy
  Wyklętych). Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego
  Państwa Podziemnego po II wojnie światowej.
  2.2 Budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.
  2.3 Pogłębienie wiedzy historycznej.
  2.4 Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.
  2.5 Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie

3
i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944 -1963.
2.6 Promowanie młodych twórców i zachęcanie ich do doskonalenia umiejętności plastycznych.
2.7 Popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej.

 1. Przedmiot i tematyka Konkursu:
  3.1 Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie pracy artystycznej na temat Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej), charakteryzującej się pomysłowością, oryginalnością i samodzielnością wykonania, wypełniającej cele i parametry określone w niniejszym Regulaminie Konkursu.
  3.2 Tematem pracy artystycznej (poezja, plastyka, komiks, znaczek, film) może być postać wybranego żołnierza, wydarzenia, konspiracji czy innych zagadnień historycznych lub społecznych dotyczących ideałów i postaw Żołnierzy Niezłomnych.
  3.3. Ograniczeniem wizji artystycznych jest bezpośrednie skojarzenie z tematyką postaw i aktywności Żołnierzy Niezłomnych oraz spełnienie pozostałych warunków określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 2. Termin nadsyłania prac:
  Rozpoczęcie Konkursu: 15 stycznia 2020 roku
  Zakończenie Konkursu: 03 kwietnia 2020 roku
 3. Uczestnicy i kategorie:
  Uczniowie szkół podstawowych kl. 0 – III
  Uczniowie szkół podstawowych kl. IV -VIII
  Uczniowie szkół ponadpodstawowych
  Osadzeni w Aresztach Śledczych
  5.1 Kategoria szkoły podstawowe kl. 0 – III (wiek 6-9 lat):
   praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
   laurka: „Żołnierze Wyklęci”
  5.2 Kategoria szkoły podstawowe kl. IV – VIII (wiek 10-15 lat):
   praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
   projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
   projekt serii banknotów: „Żołnierze Wyklęci”
   komiks: „Żołnierze Wyklęci”
   poezja: „Żołnierze Wyklęci”
   film: „Żołnierze Wyklęci”.

4

5.3 Kategoria szkoły ponadpodstawowe (15 lat i więcej):
● plakat: „Żołnierze Wyklęci”
● projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
● film: „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia
w niemieckim obozie KL Auschwitz”
5.4 Kategoria osadzeni w Aresztach Śledczych
● praca plastyczna: „Żołnierze Wyklęci”
 projekt serii znaczków pocztowych: „Żołnierze Wyklęci”
 poezja: „Żołnierze Wyklęci”

 1. Parametry prac konkursowych:
  6.1 Pod tytułem pracy należy napisać, czy praca była samodzielna, czy przygotowana pod kierunkiem nauczyciela/opiekuna.
  6.2 Prace plastyczne, laurka w kategorii szkół podstawowych kl. 0 – III powinny być wykonane w formacie A4, techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
  „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
  6.3 Prace plastyczne w kategorii szkół podstawowych kl. IV-VIII oraz osadzeni w Aresztach Śledczych, powinny być wykonane w formacie od A4 do A2 techniką dowolną, pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową.
  Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
  „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
  6.4 Prace pisemne – poezja w dowolnej wielkości z zachowaniem tematyki Konkursu. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
  „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
  6.5 Komiks – przedmiotem Konkursu jest przedstawienie epizodu rozgrywającego się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych. Praca powinna tworzyć zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 10 plansz formatu od A4 do A3. Plansze mogą być podzielone w dowolny sposób na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony powinny być ponumerowane. Na odwrocie
  każdej karty powinny znaleźć się tytuł pracy, informacje o autorze (imię; nazwisko; adres mailowy; adres szkoły; imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna).
  Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
  „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
  6.6. Projekt serii banknotów – zaprojektuj serię banknotów (3 do 6)
  upamiętniających Żołnierzy Wyklętych, zarówno awers, rewers.
  Format od A4 do A3. Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na
  kopercie dopiskiem:
  „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
 2. 6.7. Projekt serii znaczków pocztowych – zaprojektuj serię znaczków pocztowych
 3. (od 3 do 6) upamiętniających Żołnierzy Wyklętych. Format od A4 do A3.
 4. Technika dowolna. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
 5. „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
 6. 6.8 Projekt graficzny plakatu, w kategorii szkół ponadpodstawowych, powinien być wykonany w formacie od A3 do A2, techniką dowolną pozwalającą na przesłanie prac przesyłką pocztową. Praca powinna być opatrzona na kopercie dopiskiem:
 7. „VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych”.
 8. 6.9 W kategorii film „Żołnierze Wyklęci” (szkoły podstawowe i
 9. ponadpodstawowe)
 10.  Zaprezentowanie postaci dowolnie wybranego bohatera w formie filmiku – do 3 minut. Może być to również wywiad z inną osobą w tematyce Żołnierzy Wyklętych.
 11.  Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju z okresu II wojny światowej.
 12.  Autorem filmu jest jeden uczeń, którego dane wpisujemy na karcie zgłoszeniowej (oraz w elektronicznej bazie rejestracyjnej), mogą mu
 13. towarzyszyć inni uczniowie (statyści), jednak nagrodzonym może być tylko i wyłącznie autor filmu.
 14. 6.10 W kategorii film „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz” (szkoły ponadpodstawowe)
 15.  Zaprezentowanie dowolnej sceny z Raportu Witolda w formie filmiku – do 3 minut.
 16.  Może być to wcielenie się w postać Rotmistrza, jak i również opowieść
 17. o Raporcie Witolda Pileckiego. Dowolna forma, scenografia, wybranie
 18. najciekawszego wątku.
 19.  Film może być kostiumowy, bohater występuje w stroju więźnia
 20. niemieckiego obozu KL Auschwitz.
 21.  Autorem filmu jest jeden uczeń, którego dane wpisujemy na karcie zgłoszeniowej (oraz w elektronicznej bazie rejestracyjnej), mogą mu towarzyszyć inni uczniowie (statyści), jednak nagrodzonym może być tylko i wyłącznie autor filmu.
 22.  Informacje dotyczące „Raportu Witolda” znajdują się na stronach:
https://www.youtube.com/results?search_query=raport+witolda


6.11 Warunki techniczne i formalne filmu „Żołnierze Wyklęci” oraz filmu
„Raport Witolda”:
 Czas projekcji filmu do 3 minut.
 Przygotowany film należy umieścić na swoim kanale w serwisie Youtube
i udostępnić go Komisji Konkursowej do oceny, przesyłając mail z linkiem
do filmu na adres [email protected]
 Film należy wgrać w jednym z popularnych formatów, np. MPEG, MOV,
AVI itp., umożliwiającym poprawny odbiór techniczny przez Komisję
Konkursową.
 Warunkiem koniecznym oceny filmu jest jego dostępność dla Komisji
Konkursowej na kanale Youtube, co najmniej do terminu podsumowania
Konkursu.
 W tytule maila prosimy wpisać: „VII Międzynarodowy Konkurs
Historyczny o Żołnierzach Wyklętych – praca w kategorii Film” .
 W mailu należy również zawrzeć opis filmu i dane identyfikacyjne autorów
filmu oraz wypełnione załączniki nr 1 i nr 2, stanowiące część niniejszego
regulaminu.
 Dodatkowo należy pamiętać o ogólnej rejestracji Uczestnika Konkursu,
podobnie jak w przypadku pozostałych kategorii, w bazie elektronicznej
( jak w pkt 7.1) http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
 Rejestracji w bazie http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
nie dokonują wszyscy aktorzy (statyści) biorący udział w filmie, wymogiem
jest tu identyfikacja osoby rejestrującej z danymi w mailu z linkiem
i załącznikiem nr 1 i nr 2.

 1. Zgłaszanie i dostarczanie prac oraz rejestracja w Konkursie:
  7.1 Rejestracja elektroniczna:
  Każdy Uczestnik obowiązkowo rejestruje się w elektronicznej bazie danych Konkursu, poprzez wypełnienie kolejnych sekcji po kliknięciu w poniższy link zgłoszeniowy, aktywny w okresie nadsyłania prac (pomiędzy datami rozpoczęcia i zakończenia Konkursu:
  http://komitet-pamieci-pileckiego.com/konkurs.html
  Po wypełnieniu powyższego formularza zgłoszeniowego, na podany
  w pierwszej opcji wyboru adres e’mail Uczestnika, przesłane zostanie
  potwierdzenie prawidłowo przeprowadzonej rejestracji.
 2. W przypadku pytań w kwestiach rejestracji prosimy o kontakt:
  [email protected]

7.2 Miejsce dostarczania prac:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka
05-250 Radzymin ul. 11 Listopada 2
7.3 Każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym oraz na odwrocie pracy plastycznej, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu, zawierającym następujące informacje: Autor pracy, tytuł, klasa (kategoria), nazwa szkoły, adres szkoły, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej.
7.4 Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka – Załącznik nr 2. W przypadku pełnoletniego Uczestnika konieczna jest zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 2.
7.5 Ze względu na możliwe uszkodzenia oraz problem z późniejszą ekspozycją, prace nie mogą być przesyłane w rulonie.
7.6 Przyjmowane są wyłącznie prace indywidualne, przesłane prace zbiorowe nie będą oceniane.

 1. Jury
  W skład Jury wchodzą przedstawiciele ASP, PAN, nauczyciele, przedstawiciele organizacji kombatanckich i organizatorzy.
  Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
  Nie przysługuje od nich odwołanie.
  Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów Konkursu.
 2. Nagrody:
  W każdej z kategorii przyznaje się nagrody za miejsce I, II, III.
  Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.
  Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
 3. Harmonogram Konkursu:
  Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i finałowego.
  I etap (szkolny) – zakończenie I Etapu do 3 kwietnia 2020 r.
  Prace należy przesłać na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłk pilota Mariana Pisarka 05-250 Radzymin
  ul. 11 Listopada 2

8

II etap (finałowy) – do 8 maja 2020 r.
Rozpoczęcie Konkursu od: 15 stycznia 2020 roku.
Termin nadsyłania prac do : 03 kwietnia 2020 roku.
Rozstrzygnięcie Konkursu – Uroczysta Gala – 25 maja 2020 roku,
o godz. 11:00 w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów
Politycznych PRL w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 37
Wyniki Konkursu będą ogłoszone oficjalnie do 08 maja 2020 roku na stronie internetowej organizatora: http://komitet-pamieci-pileckiego.com/
Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
oraz współorganizatora: www.s1p.edu.pl

 1. Podsumowanie Konkursu:
  Wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się 25 maja 2020 roku, o godz. 11:00 w Warszawie ul. Rakowieckiej 37
 2. Zasady uczestnictwa:
  Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z Autorów na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.
  Udział w Konkursie jest nieodpłatny. Konkurs ma charakter jawny.
  Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni
  Uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji (Załącznik nr 2). Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni Uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualnenaruszenia dóbr/praw osób trzecich przez Autorów prac zgłoszonych do Konkursu.
  Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego.
 1. Komunikacja i promocja konkursu
  Telefonem kontaktowym organizatorów jest numer Przewodniczącego Komitetu Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – p. Bogdana Grzenkowicza: +48 506 036 316.
  Kontaktowy adres poczty elektronicznej to:
  [email protected]
  Lub w kwestiach technicznych: [email protected]
  Organizatorzy przewidują możliwość komunikacji z Uczestnikami i sympatykami konkursu poprzez stronę internetową lub profile na portalach społecznościowych.
  Oficjalna strona internetowa Konkursu: www.komitet-pamieci-pileckiego.com oraz Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *