Wystąpienie Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Poniżej publikujemy wystąpienie Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą:

To święto obchodzimy 2 maja. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r. z inicjatywy Senatu RP, w uznaniu wkładu Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości i pomoc w najtrudniejszych momentach. Szacuje się, że poza granicami Polski żyje ok. 20 mln Polaków i osób polskiego pochodzenia.

Poniżej treść wystąpienia Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego:

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy,
Dziś obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za Granicą – święto naszych
Rodaków zamieszkałych na niemal wszystkich kontynentach. Miło mi z tej
okazji gościć u Państwa w domach. Majowe święta: rocznice uchwalenia Konstytucji 3-go Maja i wejścia Polski do Unii Europejskiej, Dzień Flagi czy Dzień Polonii i Polaków za Granicą upamiętniają najcenniejsze dla nas wartości: umiłowanie Ojczyzny, symboli narodowych, wolności, solidarności, poszanowania praw i godności człowieka. Obchodami Dnia Polonii, ustanowionego z inicjatywy Senatu Rzeczypospolitej tradycyjnego opiekuna Polonii i Polaków rozsianych po całym świecie, podkreślamy wkład światowego ruchu polonijnego w odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku i zasługi Polonii w walce o zachowanie polskiej tożsamości narodowej. Nawiązujemy też do przedwojennej tradycji obchodzenia Dnia Opieki nad Rodakami na Obczyźnie.
W przeszłości i obecnie Polonia zdecydowanie i odważnie zabiera głos w
kwestiach kluczowych dla Narodu Polskiego, działa na rzecz współpracy
międzynarodowej, umocnienia pozycji Polski w świecie czy obrony dobrego
imienia naszego kraju. Polonia i Polacy za granicą angażują się w życie
społeczności lokalnych, są orędownikami wiedzy o współczesnej Polsce, ale
także o jej historii, tradycji i kulturze. Jest to nasz ogromny potencjał i atut.
Niestety, z przykrością stwierdzam, że począwszy od tego roku senacka opieka nad Polonią i Polakami za granicą traci wymiar finansowy. Rząd podjął decyzję o pozbawieniu Senatu wieloletniego przywileju wspierania finansowego działań Polonii. Wszystkich Państwa pragnę jednak zapewnić, że pomimo tego będziemy z pasją i oddaniem kontynuować pracę na rzecz łączności Polonii i Polaków z zagranicy z Macierzą. Będziemy jak dotychczas głosem Rodaków z zagranicy. Będziemy popularyzować
Państwa aktywności i Państwa wkład w rozwój naszego kraju. Będziemy
nagłaśniać dokonania Polonii na rzecz budowania pozycji Polski na arenie
międzynarodowej oraz obrony jej dobrego imienia. Będziemy zabiegać o
przestrzeganie praw polskich mniejszości. Będziemy aktywnie uczestniczyć w procesie ustawodawczym, dotyczącym spraw Polonii i Polaków za granicą. Pragnę Państwa zapewnić, iż Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest niezmiennie po waszej stronie.

Szanowni Państwo,
Dziś jak nigdy dotąd jesteśmy zjednoczeni w obliczu pandemii koronawirusa, która dotknęła ludzkość pod każdą szerokością geograficzną, pokazując, jak niewiele wystarczy, by zachwiać naszym życiem, zdrowiem i światem. Wyrażam najwyższe uznanie dla polonijnych lekarzy, pielęgniarek, ratowników i całego personelu medycznego walczącego z epidemią. Dzięki Państwa poświęceniu i ofiarnej pracy niejedno życie zostało ocalone, Jesteście Państwo uosobieniem pięknej łacińskiej maksymy „Alteri vivas oportet si tibi vis vivere” na ile żyjemy dla innych, na tyle żyjemy dla siebie. Dumą napełniają mnie inicjatywy środowisk polonijnych w walce z pandemią: szycie masek czy druk przyłbic, organizowanie zbiórek pieniędzy, żywności czy środków higieny dla najbardziej potrzebujących. Niezmiernie żałuję, że zmiany w przepisach wyborczych wprowadzanych przez rząd w ostatnich tygodniach w praktyce bardzo utrudniają lub wręcz uniemożliwiają wasz udział w wyborach prezydenckich przewidzianych na maj 2020 roku. To rzecz niespotykana w najnowszej historii naszego kraju. Zapewniam Państwa, że Senat uczyni wszystko, by wybory, które mają być świętem demokracji, odbyły się w sposób zgodny z konstytucją, z poszanowaniem zasad powszechności, równości, tajności, a przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego Polek i Polaków. Chaos organizacyjny i prawny w połączeniu ze straszliwą pandemią nie mogą uniemożliwić Państwu skorzystania z przysługującego Wam prawa wyborczego. Należy przełożyć te wybory na spokojniejszy czas, gdy pokonamy zarazę.


Szanowni Państwo,
W dniu Waszego Święta życzę Wam zdrowia i wszelkiej pomyślności. W tych trudnych dniach bądźmy zjednoczeni w rodzinach i wspólnotach Rodaków. Czerpmy z tej wyjątkowej więzi siłę i głęboką nadzieję na lepsze jutro. Wierzę, że jeszcze nie raz będę mógł spotkać się z Państwem i osobiście podziękować za wszystko, co robicie dla Ojczyzny, a przede wszystkim za to, że macie Polskę cały czas w swoich sercach. Za to, że jesteście jej najważniejszymi Ambasadorami.
One thought on “Wystąpienie Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

  1. Janka Radecka

    A Wy jakąś dotację od Grodzkiego dostajecie? Ponad 70 osób zeznaje przeciwko niemu w prokuraturze w Szczecinie; napiszcie o tym.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 88 = 90