BLISKO – DALEKO, JESTEŚMY DLA WAS!

Aktualna sytuacja pandemii nie zamierza ustąpić, będzie komplikować działalność wielu szkół na całym świecie.

Polska Szkoła Kultury i Języka Polskiego „Apolonia” im. Marii Montessori w Termoli pomimo wielu trudności nie poddała się i nie zawiesiła nawet na ułamek sekundy swojej aktywności. Nastała „inność” i nie sądziłam, że  szkoła zmieni się na przekór wszystkim, którzy namawiali do zamknięcia placówki. Postanowiłam stworzyć placówkę, która będzie dosłownie inna, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jako nauczyciel i prezes stowarzyszenia „Apolonia”, podjęłam się realizacji autorskiego programu, wprowadzając czasem szalone, edukacyjne pomysły.

Szkoła Języka i Kultury Polskiej w Termoli, to placówka edukacyjna, która zapewnia uzupełnienie edukacji włoskiej na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, stosując nowoczesne metody dydaktyczne oraz program dostosowany do indywidualnych potrzeb uczniów. Naszym celem jest rozwijanie skutecznego porozumiewania się zarówno w mowie, jak i w piśmie, co umożliwi naszym uczniom i absolwentom zapoznawanie się z polską kulturą i sztuką.

Szkoła wspiera spontaniczność i twórczość uczniów, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego według systemu Marii Montesori, patronki naszej szkoły.

Patronka Szkoły

Maria Montessori (1870 – 1952), włoska lekarka, twórczyni systemu wychowania dzieci zwaną metodą Montessori. 

Metoda ta kładzie nacisk na swobodny rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, tłumiącemu aktywność, kreatywność i równouprawnienia dzieci.

Jako nauczyciel, glottodydaktyk i lektor języka polskiego jako obcego, dodam, że uczę poprzez wydobywanie zachwytu, prowokację, refleksję, zabawę i działanie, łącząc w ten sposób dydaktykę języka polskiego z budowaniem w uczniach pewności siebie oraz czerpania miłości i korzyści ze swojego pochodzenia i dwujęzyczności. Poza nauczaniem, dzielę się z uczniami moją pasją do ekologii, środowiska i piękna mikrosystemów.

Program autorski, który opiera się na projektach, przyjaznych lekcjach (co niektórzy uważają, biorąc pod uwagę mój wiek, że z nudów się bawię… nic tak mylnego), moim dzieciakom pozwalam na swobodną aktywność, która niesamowicie rozwija i uczy je samodzielnego zdobywania wiedzy, rozwija w nich ogromną kreatywność.

Nasza szkoła zmienia się z dnia na dzień!

BLISKO – DALEKO, JESTEŚMY DLA WAS!

TERAZ I WASZE DZIECI MOGĄ UCZESTNICZYĆ W NASZYCH LEKCJACH

Zapisanie dziecka do szkoły uprawnia do uczestnictwa w programach i projektach, których beneficjentem jest Szkoła Kultury i Języka Polskiego im. Marii Montessori „Apolonia”.

Placówka współpracuje z licznymi szkołami polskimi w Polsce i na świecie.

Rok szkolny 2019/2020 pomimo pandemii był bogaty w zajęcia, konkursy, wydarzenia oraz lekcje zdalne z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 • Razem dla Edukacji, wycieczka dydaktyczna Watykan-Rzym-Neapol-Pompeje
 • Koncert z okazji 200 rocznicy Stanisława Moniuszki w wykonaniu dziewczęcego Chóru Szkoły Podstawowej nr 47 w Białymstoku pod dyrekcją Jolanty Drużyńskiej
 • Pasowanie na ucznia polonijnego
 • 11 Listopada “Szkoła do hymnu”, projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej pod dyrekcją M°Gianluca De Lena
 • Promocja Języka i Kultury Polskiej w placówce włoskiej Istituto Comprensivo M.Brigida, Termoli
 • Kolędy i spotkanie opłatkowe rodzin polsko-włoskich oraz przyjaciół Stowarzyszenia “Apolonia”
 • Dni Pamięci Ofiar Holokaustu, projekt dla 500 włoskich studentów szkół średnich pod honorowym patronatem Miasta Termoli, Wydziału Konsularnego w Rzymie, Consiglio D’Europa. Koncert muzyki żydowskiej pod dyrekcją Jolanty Drużyńskiej
 •  Uczczenie Roku Papieskiego, nagranie pamiętnika pod dyrekcją pani Justyny Głowackiej „Karol Wojtyła”
 • Dyktando Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku. Polonijne dyktando z Języka Polskiego”
 • Konkurs plastyczny „Jan Paweł II w oczach dziecka”organizowany przez Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech
 • „Jesteśmy sobie potrzebni!” projekt Kongresu Oświaty Polonijnej z uczestnictwem uczniów szkół polonijnych na świecie
 • Konkurs historyczny „Patria Nostra”
 • Kontakt z przyrodą w stadninie koni i kucyków „Garbusek” pod opieką pani Agnieszki Dziambor
 • BOHATEROWIE LEKCJI ZDALNYCH w trakcie pandemii. Niektóre lekcje były hospitowane przez wyjątkowego metodyka, kierownika Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie,  panią prof. dr hab. Agatę Roćko 
 • „Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online”, półkolonia językowa w Termoli.

Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom w edukacji, placówka proponuje w nowym roku szkolnym 2020/2021 i kolejnych, połączenie zajęć stacjonarnych z wirtualnymi. W obecnych czasach, dzieci i młodzież funkcjonuje na dwóch płaszczyznach. Tej realnej, na którą składa się bezpośredni kontakt z nauczycielem, i tej wirtualnej, w sieci. Praca z komputerem nie sprawia uczniom żadnego kłopotu, a środowisko online jest ich naturalnym środowiskiem.

Przedsięwzięciem szkoły jest popularyzacja języka polskiego i polskiej kultury wśród polonusów oraz miłośników polszczyzny i kultury polskiej wielorakich środowisk we Włoszech.

To również doskonała propozycja dla Młodej Polonii, aby podtrzymywać polskie korzenie, więzi z krajem, zachowanie tożsamości i języka dziedziczonego.  To również promocja Polski, którą studenci polonijni bardzo kochają. Łączymy naukę z możliwością poznania tradycji i obyczajów.

Szkoła współpracuje z profesjonalną kadrą oraz specjalistami z wieloletnim doświadczeniem naukowym, którzy stwarzają studentom warunki do nabywania umiejętności językowych z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod i zasad nauczania języków obcych, z wykorzystaniem technologii, którą uczniowie uwielbiają.

Do dyspozycji Szanownych Rodziców pozostaje:

Psycholog Anna Hryniewicz – pomoc psychologiczna, rozwoju osobistego i Neuroterapii Biofeedback [email protected]

Logopeda Barbara Szczerba  – pomoc w usuwaniu wad wymowy, dysfunkcje [email protected]

Anna Szwarc Zając – literaturoznawca, pedagog e-mail:[email protected]

Dagmara Sobolewska – pedagog, gllottodydaktyk, lektor języka polskiego jako obcegoe-mail:[email protected]

Zapraszamy! Link
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *