Rynek fuzji i przejęć wyjątkowo aktywny w okresie pandemii

Jesteśmy świadkiem wielu zmian na polu gospodarczym. Jedne sektory dosłownie padły na kolana, dla innych jest to czas wzmożonej aktywności, jeśli chodzi o przejęcia czy fuzje. Z raportu „M&A emerges from quarantine” firmy doradczej Deloitte wynika, że od stycznia do października 2020 r. światowy rynek fuzji i przejęć zawarł transakcje o wartości 2,2 bln dol.  Z badań Deloitte dowiadujemy się. że największe transakcje dotyczyły branży telekomunikacji, mediów i technologii (TMT).  

Co ciekawe – do tradycyjnych fuzji i przejęć opartych na konsolidacji – w ostatnich miesiącach doszło do wielu umów międzysektorowych,  do wspólnego inwestowania z funduszami private equity.

W badaniu firmy Deloitte udział wzięło 1500 dyrektorów finansowych spółek z 17 państw. Postawiono im m.in. pytanie o to, jakie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne będą wpływać na priorytety i strategie w ciągu najbliższego roku. 83 proc. odpowiadających jest pewnych sytuacji finansowej swoich firm oraz że mają odpowiednie rezerwy pieniężne w związku z wyzwaniami 2021 r. Tak odpowiadali przedstawiciele sektora finansowego, motoryzacyjnego, a także branży usług profesjonalnych. Czterech na pięciu pytanych stwierdzało, że firma ma odpowiednie możliwości do realizacji transakcji fuzji i przejęć wewnątrz swoich organizacji, a także do następującej po nich transformacji. 73 proc. Badanych jest przekonanych, że rok 2021 przyniesie rozwój dla ich sektora.

Prawie wszystkich dyrektorów finansowych martwi jest otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa, co drugi uważa, że w najbliższym roku gospodarka nie wyjdzie z kryzysu.

Firmy dotknięte pandemicznym kryzysem walczą o przetrwanie, sprzedają swoje aktywa, restrukturyzują się, aby przetrzymać ten moment. Branże, którym kryzys nie zaszkodził myślą o wzmocnieniu swojej pozycji poprzez pozyskiwanie strategicznych dla nich marek czy zbudowanie nowego portfela produktowego.

Firma Deloitte w badaniu podkreśliła, że pandemia koronawirusa zmieniła typ przeprowadzania transakcji. Nie ma już wielogodzinnych czy wielodniowych negocjacji w salach konferencyjnych, teraz używa się narzędzi cyfrowych i analitycznych.

Przedsiębiorstwa mają dziś wyjątkowo trudne zadania. Działając w tak niepewnych czasach muszą błyskawicznie reagować na zmiany na rynku, bardzo wnikliwie go obserwować i szukać możliwości rozwoju, w tym też przez fuzje i przejęcia.

Korespondencja:  Ewa Trzcińska,  dziennikarka, ekspert biznesowy, doświadczony organizator eventów biznesowych i targowych, tłumaczka języka włoskiego. Kontakt [email protected]
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *