Polonia to my – szkolenia dziennikarskie dla młodzieży

Wydział Konsularny i Polonii Ambasady RP w Rzymie oraz
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka i Kultury Polskiej w Rzymie zapraszają na szkolenie dziennikarskie dla młodzieży.

Cele:
Podczas szkolenia omówione zostaną tradycyjne gatunki dziennikarskie pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak konstruować newsy, reportaże i felietony oraz zapoznają się z prawami autorskimi. Poznają metody zdobywania informacji i przetwarzania ich na materiały prasowe. Nauczą się również zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusję w komentarzach i na forum. Poznają też tajniki promocji kontentu w sieci z
wykorzystaniem tzw. mediów społecznościowych, newsletterów i pozycjonowania oraz nauczą się tworzyć podcasty.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla polonijnej młodzieży szkolnej i studentów z
Włoch. Liczba miejsc jest ograniczona. Żeby wziąć udział w rekrutacji do szkolenia, Kandydaci wypełniają formularz zgłoszeniowy
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYD3hm0knqy4KG42r_eCZAiFpWzBpLxy
zf-1y-5BzKkEmzPQ/viewform?usp=sf_link


Zgłoszenia można przesyłać do 09 marca 2021 r. Na podstawie informacji
przekazanych przez Kandydatów w formularzu zgłoszeniowym, Organizator wybierze grupę osób, które zaprosi na szkolenie („Uczestnicy”). O wynikach rekrutacji Organizator poinformuje Kandydatów drogą elektroniczną do 10 marca 2021 r. W celu przeprowadzenia rekrutacji i organizacji szkolenia Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Kandydatów i Uczestników (imię, nazwisko, data i miejsce
urodzenia, adres e-mail, numer telefonu).


Ramowy program szkolenia:
Dziennikarstwo prasowe a dziennikarstwo internetowe. Popularne gatunki
dziennikarskie w sieci, czyli jak pisać w Internecie? Zarządzanie kontentem na stronie.
Pozyskiwanie treści ze źródeł zewnętrznych. Promocja treści w sieci. Tworzenie własnej społeczności wokół serwisu. Tworzenie podcastów.

Całe szkolenie obejmuje cykl 4 sesji tematycznych, na które składają się
szkolenia online na platformie Google Meet oraz warsztaty online z zakresu
podcastów. Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z Polski oraz Włoch.


Wymagana jest znajomość języka polskiego oraz włoskiego.
Czas trwania:
11.03.2021-30.05.2021

Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia:
Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz włoskim.
Warunkiem uzyskania certyfikatu jest zaliczenie poszczególnych modułów.
Stworzone na szkoleniu przez uczestnika materiały będą publikowane na stronie www.poloniatomy.pl

Prawa autorskie:

 1. Uczestnik wykonując zadania modułowe oświadcza, że jest autorem swojej pracy.
 2. Uczestnik szkolenia przekazuje prawa do swojej pracy organizatorom szkolenia.
 3. Uczestnik przystępując do szkolenia wyraża zgodę na rozpowszechnianie,
  przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką
  w celu promocji strony www.poloniatomy.pl.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie lub pokazywanie pracy oraz
  jej wykorzystywanie w środkach masowego przekazu.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na używanie pracy w celach dydaktycznych.

Postanowienia końcowe:

 1. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
  organizacyjnych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *