Wyłoniono laureatów Nagrody im. Macieja Płażyńskiego 2021-Uhonorowani zostali dziennikarze i media służący Polonii

Laureatami tegorocznej, dziesiątej edycji Nagrody im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów
służących Polonii zostali dziennikarze i redakcje z Danii, Kanady, Litwy, Niemiec, Polski i Węgier. Jury
wybrało zwycięzców spośród niemal 90 zgłoszeń.


W kategorii dziennikarz medium polonijnego laureatką jest Ewelina Mokrzecka. Jury nagrodziło ją za cykl wartościowych publikacji na temat litewskich Polaków oraz stosunków polsko-litewskich w mediach obu krajów.


Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Piotr Piętka, pomysłodawca i twórca podcastu Radio Polonia
Węgierska i kanału Polonia Węgierska TV.


W kategorii dziennikarz krajowy publikujący na tematy polonijne nagrodę przyznano Łukaszowi
Grajewskiemu za reportaż „Jesteśmy towarem” o losach polskich pracowników jednego z wielkich
niemieckich zakładów mięsnych, opublikowany w „Tygodniku Powszechnym”.


W kategorii dziennikarz zagraniczny publikujący na temat Polski, Polaków i Polonii laureatką jest Doris
Heimann, wieloletnia korespondentka mediów niemieckich w Polsce, obecnie pracująca w Deutsche
Presse-Agentur. Jury doceniło jej solidną, pełną pasji pracę korespondentki jednej z czołowych agencji
prasowych, dzięki której rzetelne informacje o Polsce trafiają do milionów Niemców i innych odbiorców
serwisów DPA.


W kategorii redakcja medium polonijnego uhonorowano redakcję wydawanego w Danii kwartalnika
społeczno-kulturalnego „Informator Polski”. Jury doceniło wysoki poziom merytoryczny publikowanych
treści.

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymało Radio Polonia Winnipeg – kanadyjska rozgłośnia polonijna.
Wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Emigracji w Gdyni po ustaniu ograniczeń epidemicznych.
Nagrody w kategoriach dziennikarskich stanowią: statuetka oraz nagroda finansowa w wysokości
dziesięciu tysięcy złotych, nagrodę w kategorii redakcja medium polonijnego stanowi statuetka.
Wyróżnieni otrzymują statuetki.


Nagroda im. Macieja Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polonii powstała z inicjatywy Press Club Polska, Jakuba Płażyńskiego, Prezydentów Gdańska, Gdyni i Sopotu oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.


Laureatów wyłoniło jury w składzie: Jakub Płażyński (przewodniczący jury), Jarosław Gugała (Polsat), Jerzy Haszczyński („Rzeczpospolita”), Małgorzata Naukowicz (Polskie Radio), Krzysztof Rak (dziennikarz,
publicysta) oraz Karolina Grabowicz-Matyjas (dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni, sekretarz jury).
Nagrodą im. Macieja Płażyńskiego honorowana jest praca dziennikarzy i mediów służących Polonii.
Intencją jej inicjatorów jest zachowanie w pamięci Polaków osoby i dokonań Patrona nagrody – działacza opozycji antykomunistycznej, pierwszego niekomunistycznego wojewody gdańskiego, Marszałka Sejmu RP i wicemarszałka Senatu RP, prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, człowieka o szerokich horyzontach i dalekowzrocznym spojrzeniu na Polskę i świat.


Więcej informacji: nagrodaplazynskiego.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 + = 35