„Klimaks” – nowa wystawa czasowa w Muzeum Emigracji w Gdyni

Historia, prezentowana na wystawie „Klimaks” wydarzyła się naprawdę, jednak nigdy nie została przedstawiona w ten sposób. Opowiada o relacji łączącej człowieka i jego środowisko naturalne z perspektywy wyjazdów Polaków do Ameryki Południowej na przełomie XIX i XX wieku. Emigracja ta była częścią dynamicznych procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych, kształtujących nowy porządek świata. Jak możemy budować bardziej partnerskie relacje z przyrodą i na nowo spojrzeć na historię polskich emigrantów w Ameryce Południowej? Od 25 czerwca do 31 października Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na nową wystawę czasową.

Rosnące zainteresowanie zamorskimi koloniami, ich odmiennością i bogactwem występującej fauny i flory dało w XIX wieku impuls do rozkwitu nauk przyrodniczych. Ameryka Południowa stała się w tym czasie niezwykle popularnym celem ekspedycji naukowych. Zainteresowanie tamtejszą przyrodą miało również cel inny niż poznawczy – ekonomiczny. Wyniki prowadzonych badań wykorzystywano do opracowywania nowych metod uprawy roślin i hodowli zwierząt zwiększających produkcję rolną na skolonizowanych terenach. Wskutek tej intensyfikacji rozpoczął się szybki i destrukcyjny proces wyrębu ogromnych obszarów puszczy tropikalnej. Trudno dostępne tereny, porośnięte ogromnymi powierzchniami gęstych lasów i hektary podmokłych gruntów wymagały od nowoprzybyłych wielkich nakładów pracy fizycznej. Dzięki niej pozyskiwano ziemię pod kolejne plantacje i hodowle. W efekcie doprowadzono do nieodwracalnych zmian całych krajobrazów i ekosystemów.

Środowisko naturalne wpływało nie tylko na pracę polskich imigrantów, ale w znacznym stopniu determinowało ich kulturę, która przywiedziona do Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku natrafiła na zupełnie nowe warunki. Pod ich wpływem zmieniała się i ewoluowała tworząc nowy folklor. Obyczajowość, tradycje i zwyczaje z czasem wchodziły w dialog z lokalną kulturą, która naturalnie się z nią przenikała.

Na ekspozycję składają się m.in.: cykl fotograficzny Marianny i Katarzyny Wąsowskich, poetyckie utwory Urszuli Zajączkowskiej, prezentacja skrzynki Warda i działalności Fundacji Biodiversitatis, zajmującej się ochroną i badaniem gatunków roślin i zwierząt, występujących na zagrożonych zniszczeniem terenach leśnych w Kolumbii. Tej części towarzyszy również film w reżyserii Macieja Dydyńskiego „Stanhopea Tigrina” z poetycką narracją Julii Fiedorczuk.

Klimaks
Termin: 25 czerwca – 31 października 2021
Miejsce: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1
Wstęp bezpłatny
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

48 + = 54