Gala Finałowa Konkursu „Być Polakiem”

We wtorek 3 sierpnia o godzinie 14:00 w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się Gala Finałowa Konkursu „Być Polakiem” skierowanego do dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami kraju.  

Na Konkurs wpłynęło 900 prac. Jurorzy wyłonili 40 laureatów i wyróżnionych, którzy zostali zaproszeni do Polski i wzięli udział w tygodniowej wycieczce po najciekawszych miejscach w kraju. Zwieńczeniem ich pobytu jest Gala, podczas której zostaną narodzeni oraz obejrzą występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Gala obydwa się, z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych, już po raz dwunasty. Obecność na Zamku Królewskim, w symbolicznym sercu Polski, jest dla młodych ludzi tak ważna, że nie zniechęciła ich do przyjazdu nawet konieczność odbycia kwarantanny.

W ubiegłych latach tematy konkursowe nawiązywały do ważnych wydarzeń z historii Polski. W tym roku, ze względu na pandemię, aby oderwać myśli dzieci i młodzieży od statystyk dotyczących zachorowań, postawiliśmy na tematy lekkie i wesołe. Jeden z nich brzmiał: „Śmiech to zdrowie, każdy Polak ci to powie” i inspirował młodych ludzi do opisywania ulubionych polskich anegdot, dowcipów, zarówno współczesnych, jak i np. z okresu PRL-u. Inny temat, który również stanowił zachętę do żartobliwego spojrzenia na rzeczywistość, dotyczył polskich przysłów. Najbardziej popularnym motywem prac okazała się meteorologia – otrzymaliśmy wiele rysunków nawiązujących do powiedzeń „w marcu jak w garncu”, „kwiecień plecień…” itp. Pojawiały się też liczne prace obrazujące negatywne konsekwencje tego, czego Jaś nie zdołał się nauczyć w dzieciństwie… Kolejny temat: „Strych, piwnica, szafa – lamus czy kopalnia polskich wspomnień” okazał się dla wielu młodych ludzi impulsem do odkrycia starych fotografii i poznania wiążących się z nimi rodzinnych wspomnień.

Przed laty byłam świadkiem, gdy Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent RP na uchodźctwie, opowiadał o pewnej sytuacji, która zdarzyła się, gdy jako młody chłopak uczestniczył w obozie harcerskim w Stanach Zjednoczonych. Był to obóz międzynarodowy, toteż wisiały w nim flagi różnych państw. Pewnego dnia w obozie pojawił się policjant, ponieważ zauważył, że flaga amerykańska jest zawieszona o centymetr niżej niż inne, i zażądał szybkiego usunięcia tej nieprawidłowości. Pan Prezydent Kaczorowski powiedział, że to był właśnie ten moment, gdy na całe życie zrozumiał, że jego powinnością jest zawsze dbać o to, by polska flaga wisiała na równi z innymi flagami. Uczestnicy Konkursu „Być Polakiem” tworzą młodą Polonię, która wypełnia to ważne przesłanie Prezydenta Kaczorowskiego. Rozumieją, jak powinien zachowywać się Polak mieszkający za granicą, by zawsze dbać o dobry wizerunek swojej Ojczyzny.

W niedzielę 1 sierpnia o godzinie 19:30 cała grupa 40 nagrodzonych młodych Polaków stanęła pod Pomnikiem Małego Powstańca, by oddać hołd i złożyć kwiaty z szarfą: „Dzieci Polonijne Dzieciom Powstania Warszawskiego”.

Joanna Fabisiak – Poseł na Sejm RP, Pomysłodawca Konkursu „Być Polakiem”, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *