Tag: Adrianna Siennicka, Agata Ibek – Wojtasik, Agnieszka Stefaniak-Hrycko, Ambasador Anna Maria Anders, Anna Golec-Mastroianni, Anna Maria Anders, Anna Traczewska, Dom Polski, Dom Polski im. Jana Pawla II w Rzymie, Jacek Pydyń, Joanna Fabisiak, konsul RP Agata Ibek-Wojtasik, Marian Burniak, Piotr Wawrzyk, Polacy, Polacy we Wloszech, Robert Tyszkiewicz, Rzym, Sławomir Kowalski, Urszula Stefańska Andreini, Urszula Stefańska- Andreini, Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech, Wlochy

Rzym: XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Polonia włoska, jedna z liczniejszych Polonii w Europie, odznacza się dużą aktywnością i prężnością. Reprezentujący dużą część włoskiej Polonii Związek...

Rzym: Polonia włoska na XXVI zjeździe Związku Polaków we Włoszech

Przedstawiciele Polonii włoskiej zjechali z wielu zakątków Półwyspu Apenińskiego nacoroczne spotkanie w Rzymie. Na zaproszenie pani prezes Urszuli...

Gala Finałowa Konkursu „Być Polakiem”

We wtorek 3 sierpnia o godzinie 14:00 w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się Gala Finałowa Konkursu „Być Polakiem” skierowanego do dzieci i...

Konkurs „Być Polakiem” 2020 r. pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa” dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych

W konkursie „Być Polakiem” mogą brać udział nauczyciele polonijni wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych. Poniżej regulamin. REGULAMIN § 1....