Tag: Być Polakiem, Joanna Fabisiak, konkurs, nauczyciele, nauczyciele polonijni, Polacy, Polacy we Wloszech, Polonia, Polska

Konkurs „Być Polakiem” 2020 r. pt. „Gramatyka jest ważna i ciekawa” dla nauczycieli polonijnych wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych

W konkursie „Być Polakiem” mogą brać udział nauczyciele polonijni wszystkich typów szkół przedmiotów ojczystych. Poniżej regulamin. REGULAMIN § 1....