Rzym: XXVIII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Polonia włoska, jedna z liczniejszych Polonii w Europie, odznacza się dużą aktywnością i prężnością. Reprezentujący dużą część włoskiej Polonii Związek Polaków we Włoszech zrzesza obecnie 22 organizacje polonijne działające na terenie całych Włoch. 25 marca 2023 roku odbył się doroczny walny Zjazd Związku. Na Zjazd przybyli do Rzymu przedstawiciele środowisk polonijnych z różnych regionów Italii. Tradycyjnie miejscem spotkania był i w tym roku Dom Polski im. Jana Pawła II przy via Cassia.

.

.

.

.

Wszystkich osobiście powitała prezes Urszula Stefańska-Andreini, przedstawiając wyjątkowych gości przybyłych na tegoroczny Zjazd. W pierwszej kolejności podkreśliła obecność honorowego Prezesa ZPWW, księdza Mariana Burniaka. Jego obecność była wielką niespodzianką, gdyż jesienią 2022 roku, po ponad 60 latach pracy duszpasterskiej na rzecz Polonii we Włoszech, powrócił na stałe do Polski. Jego udział w Zjeździe sprawił wszystkim wielką radość. To właśnie on rozpoczął zebranie wspólną modlitwą za zmarłą w maju 2022 roku niezapomnianą Redaktorkę Biuletynu „Polonia Włoska” Ewę Prządkę, za poległych w wojnie na Ukrainie i za prześladowanych działaczy Związku Polaków na Białorusi.

Następnie pani prezes oddała głos Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Piotrowi Wawrzykowi, który in primis podziękował Polonii włoskiej za podtrzymywanie tradycji, przekazywanie kultury polskiej, za pamięć o historii narodu polskiego. Ze szczególnymi słowami uznania zwrócił się do ks. Burniaka, dziękując za jego działalność na rzecz Polaków, tak w kraju, jak i za granicą.

.

.

.

.

Anna Maria Anders, Ambasador RP w Rzymie, podziękowała Związkowi za wykonywanie tak ważnej roli, jak przekazywanie pamięci o historii Polski młodym pokoleniom, głównie tej dotyczącej 2. Korpusu Polskiego. Świadoma trudności strukturalnych, organizacyjnych i finansowych, doceniła wszelkie wysiłki członków Związku. W ciepłych słowach podkreśliła zasługi zmarłej Ewy Prządki. Z dumą poinformowała o coraz gęstszej siatce polskich konsulatów honorowych na terenie Włoch, która już wkrótce wzbogaci się o kolejny punkt. Odczytała również list od ministra Jana Dziedziczaka, Pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, który wysoko ocenił pracę Związku – „ambasadora” Polski na włoskiej ziemi.

Przez poseł Bożenę Borys-Szopę odczytany został list od wicemarszałka Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej, w którym podziękowała ZPWW za aktywność i podtrzymywanie więzów z Polską.

W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej wystąpił chargé d’affaires, Marek Sorgowicki, nie tylko przekazując pozdrowienia ambasadora Adama Kwiatkowskiego, ale i podkreślając tegoroczną 45. rocznicę pontyfikatu św. Jana Pawła II. Zapowiedział beatyfikację rodziny Ulmów planowaną we wrześniu 2023 roku i zaprosił do śledzenia działalności polskiej placówki w Watykanie.

Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, wyraził swoje uznanie dla działalności stowarzyszeń polonijnych we Włoszech i jako osoba odpowiedzialna za stronę operatywną Urzędu, obiecał aktywne wspieranie.

.

.

.

Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą Robert Tyszkiewicz docenił realizację trudnych misji przez Polonię włoską: zachowanie pamięci o 2. Korpusie Polskim i zachowanie języka polskiego wśród młodego pokolenia emigracji. Podziękował za pamięć o Andrzeju Poczobucie i Angelice Borys, prześladowanych działaczach Związku Polaków na Białorusi. Pan Przewodniczący docenił również ogromną pracę redakcji biuletynu „Polonia Włoska”, głównie zmarłej redaktor Ewy Prządki, która przez wiele lat dbała głównie o zawartość merytoryczną tej publikacji (ukazało się ponad 100 numerów). Zaproponował on wydanie zbiorcze wszystkich tych biuletynów jako wydania pomnikowego i wzorowego przykładu dorobku dziennikarskiego światowej prasy polonijnej. Stwierdził, że wydawanie tego wartościowego biuletynu musi być kontynuowane i muszą się na nie znaleźć środki, bo to pewien rodzaj podręcznika historii i kronika polonijnego życia we Włoszech, podobnie jak książki autorstwa red. Prządki pt. „Świadectwa”.

.

.

.

.

Szczegółowe sprawozdania z działalności konsulatów RP w Mediolanie i w Rzymie, z punktu widzenia ich współpracy z Polonią, złożyły kierowniczki tych urzędów, Anna Golec-Mastroianni i Agata Ibek-Wojtasik. Wspomniały o projektach, wystawach, koncertach, mszach świętych, jubileuszach, działalności szkolnej i promocji gospodarczej Polski. Relację z działalności Instytutu Polskiego we Włoszech przedstawiła Adrianna Siennicka, podkreślając bogatą ofertę kulturalną swej placówki, tak dobrze odbieraną przez Polonię włoską.

Po przerwie nie mogło zabraknąć części zebrania poświęconej Mikołajowi Kopernikowi z okazji jubileuszu jego urodzin i śmierci. Poseł Joanna Fabisiak przedstawiła krótką biografię tego słynnego Polaka, podkreślając jego wyjątkowość i wszechstronność. Dwóch młodych licealistów ze Szkoły Polskiej w Ostii, przebranych za tego wybitnego astronoma, odczytało piękną polszczyzną dwa listy Kopernika, odzwierciedlające niektóre aspekty jego działalności. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Drobnymi upominkami obdarzył tych dwóch młodych ludzi minister Piotr Wawrzyk. Inne wyróżnienia i dary złożone zostały na ręce prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini i ks. Mariana Burniaka.

.

.

.

.

Kolejne sprawozdanie z działalności rocznej przedstawiła Agnieszka Stefaniak-Hrycko dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Nakreśliła też pokrótce plany swojego biura na rok 2023.

Nadchodzący jubileusz 50-lecia Szkoły Polskiej w Rzymie pozwolił dyrektorce tejże placówki – Danucie Stryjak – zarysować jej dzieje i osiągnięcia. Niezaprzeczalnie Szkoła jest dumą polskiej edukacji nie tylko w Rzymie, ale w całych Włoszech, a nawet w Europie. Dyrektor zaprosiła też młodzież polonijną do aktywnej współpracy.

.

.

.

.

Zebranie podsumowała sprawozdaniem rocznym sama prezes Związku Polaków we Włoszech. Wszyscy zaproszeni goście, a wśród nich również posłowie Tadeusz Aziewicz, Przemysław Drabek, Jarosław Rzepka, Leszek Jasiński, przedstawiciele duszpasterstwa polskiego w Rzymie,  Łukasz Konopa z Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, liczni prezesi stowarzyszeń polonijnych w Italii, jak i sami członkowie upamiętnili to spotkanie zbiorowym zdjęciem pod statuą św. Jana Pawła II na dziedzińcu Domu Polskiego.

.

.

Po obiedzie odbyły się kilkugodzinne obrady ZPwW, zarezerwowane dla delegatów organizacji członkowskich, w celu zatwierdzenia sprawozdania z działalności i bilansu Związku oraz podjęcia innych istotnych corocznych decyzji.

Dzień zakończyła kolacja w gmachu Ambasady RP w Rzymie, w trakcie której, w niewymuszonej atmosferze, można było porozmawiać, nawiązać lub zacieśnić kontakty. Tym przemiłym akcentem zamknął się dwudziesty ósmy rok działalności Związku.

.

Korespondencja z Marche Anna Traczewska

Fotografie: Anna Traczewska i Jacek Pydyń
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *