Rzym: Polonia włoska na XXVI zjeździe Związku Polaków we Włoszech

Przedstawiciele Polonii włoskiej zjechali z wielu zakątków Półwyspu Apenińskiego na
coroczne spotkanie w Rzymie. Na zaproszenie pani prezes Urszuli Stefańskiej-Andreini
do Domu Polskiego przy via Cassia przyjechali na godzinę 10.00 dnia 25 września 2021 r.
przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych z Polski i Włoch, przyjaciele i sympatycy tego
zacnego zgromadzenia. Pani prezes jak matka-Polka witała wszystkich przybyłych ciepłym
słowem i z uśmiechem. W czasach pandemii to bardzo istotne, aby móc spotkać się
osobiście, choć koniecznie przestrzegając zasad sanitarnych.


Prezes honorowy ZPwW ks. Marian Burniak został poproszony o rozpoczęcie spotkania
krótką modlitwą za zmarłych, którzy byli częścią tej organizacji, a których tego dnia zabrakło.
Po przedstawieniu przybyłych gości głos został oddany pani ambasador Annie Marii
Anders
, która podkreśliła, że ZPwW jest bardzo ważny, bo podtrzymuje pamięć o Polkach,
podtrzymuje relacje polsko-włoskie i stara się, aby młodzież dbała o przekazywanie polskiej
historii we Włoszech. Dziękowała za tą działalność nie tylko jako ambasador, ale jako córka
generała Władysława Andersa, który na pewno doceniłby wszelkie poczynania Polonii w tym
kierunku.

W imieniu Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej kilka słów do zgromadzonych skierował
pan Marek Sorgowicki. Pokrótce przybliżył działalność reprezentowanej instytucji, która,
choć nie jest ściśle polonijna, jest Polonii bliska.


Wspomniał o wielkich Polakach: o świętym Janie Pawle II i ostatnio błogosławionym
kardynale Stefanie Wyszyńskim. Zapowiedział też wystawę dotycząca życia kardynała, gdyż
celem ambasady między innymi jest właśnie podtrzymanie pamięci o takich wyjątkowych
postaciach i ich czynach.


Senator Józef Zając w imieniu Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego przekazał list do
ZPwW. W odczytanym fragmencie doceniono działalność stowarzyszenia we wzmacnianiu
polskości za granicą. Wyrażono też uznanie za aktywność kulturalno-oświatową Zrzeszenia.

Jak co roku swoją obecnością zaszczyciła pani poseł Joanna Fabisiak, która śledzi i
wspiera aktywność zaprzyjaźnionych organizacji we Włoszech. Zwierzyła się, że z
przyjemnością wysłuchała radosnych nowin, ale i obiecała, że postara się zaradzić tym,
które niosą troski obecnym stowarzyszeniom.


Jedną z tych kłopotliwych sytuacji jest przyszłość biuletynu „Polonia Włoska” oraz strony
internetowej Związku, gdzie zamieszczane są publikacje. Z ogromną radością dzięki
hojności sponsora przekazała osobiście znaczącą kwotę na wsparcie portalu. Druk biuletynu
częściowo zapewniły zaś fundusze otrzymane z Fundacji Rzymskiej im. Margrabiny J.S.
Umiastowskiej.

Pan Zbigniew Gniatkowski, przedstawiciel Departamentu Współpracy z Polonią i
Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w imieniu Sławomira
Kowalskiego podziękował obecnym za zaangażowanie i trud umacniania więzi z Polską i
podtrzymywania polskości poza granicami Ojczyzny.


Ogromnym zaskoczeniem było pożegnanie się pani konsul Adrianny Siennickiej. W
grudniu zakończy dyplomatyczny mandat jako Konsul Generalny RP w Mediolanie po 4
latach intensywnej pracy. Słowa podziękowania wzruszyły wielu obecnych, a oczy
wypełnione łzami udowodniły, jak bardzo doceniana jest aktywność zawodowa i
kompetentność mediolańskiego kierownika Wydziału Konsularnego.


Następnym prelegentem była pani konsul RP z Rzymu Agata Ibek-Wojtasik, której drżący
głos wzruszenia wyraził, jak bardzo dobrze układa się współpraca z panią Siennicką.
Zwróciła uwagę, że dyplomacja polska we Włoszech po raz pierwszy w historii znajduje się
wyłącznie w kobiecych rękach i daje wiele satysfakcji. Obie panie konsul zdały krótki
raport z działalności swoich biur w ostatnim roku.


Relację z działalności Instytutu Polskiego w Rzymie odczytała w liście od dyrektora
Łukasza Paprotnego jego zastępczyni Kamila Grzybowska-Kisiel. Podziękowała członkom
związku za czynny udział w życiu kulturalnym i podtrzymywanie tradycji polskich oraz
promocję polskości we współpracy z włoskimi organizacjami lokalnymi.

Nie mogło zabraknąć wystąpienia pani Danuty Stryjak, dyrektor Szkoły Polskiej przy
Ambasadzie w Rzymie. W imieniu swoim i wielu koleżanek ze szkół polskich i polonijnych
nakreśliła sytuację oświaty polonijnej w Italii. Zwróciła uwagę na to, jak wielu Polaków
opuszcza Włochy, przez co pustoszeją szkolne ławki. Podzieliła się radościami nauczania,

ale i trudnościami, jak np. brak uznania świadectwa polonijnego na niektórych polskich
uniwersytetach.
Podczas zebrania obecni byli również: senator Halina Bieda, senator Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska
, senator Józef Zając, dyrektor Szkoły Polskiej w Ostii Marta Czajczyńska,
dyrektor Muzeum Pamięci w Białymstoku Wojciech Śleszyński, dyrektor Domu Polskiego
Łukasz Kotarba.

Prezes ZPwW przedstawiła sprawozdanie z działalności zarządu w 2020 r., zatrzymując się
w sposób szczególny nad brakiem dofinansowania w roku bieżącym biuletynu „Polonia
Włoska”, który jest uważany za jeden z najlepszych pism polonijnych. Po wspólnym zdjęciu i
obiedzie, na sesji zamkniętej pozostali delegaci poszczególnych stowarzyszeń i instytucji
ZPwW. Po raz czwarty prezesem Związku jednomyślnie została wybrana Urszula
Stefańska-Andreini
i jednocześnie wybrano nowy Zarząd ZPwW składający się z 13
członków.


Wieczorem odbyło się przyjęcie w Ambasadzie RP.

Foto Video Pyja


Korespondencja i fotografie Anna Traczewska, korespondentka z Marche, Firmissima.

Główne i ostatnie zdjęcie Video Pyja.
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 6 = 1