Wywiad z Konsulem Honorowym RP we Florencji Stefano Barlacchi

20 lipca br. Ambasador RP w Rzymie Pani Anna Maria Anders oficjalnie przyznała stanowisko Konsula Honorowego RP na Florencję i i całą Toskanię Panu Stefano Barlacchi.

Poniżej wywiad udzielony Aleksandrze Seghi, współredaktor naszego portalu:

Aleksandra Seghi: Ode mnie oraz od Redakcji składam gratulacje z okazji nominacji na Konsula Honorowego RP na Florencję i Toskanię. Co skłoniło Pana, by zostać polskim konsulem?

Stefano Barlacchi: Od momentu kiedy zostałem członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Romualdo Del Bianco, będąc odpowiedzialny za stosunki z Polską, poświęciłem moją działalność kulturalną organizowaniu spotkań z Polonią i dla Polonii, wspaniale reprezentowanej przez przyjaciółki ze Stowarzyszenia włosko- polskiego w Toskanii. Pozwoliło mi to pogłębić swoją wiedzę o polskim świecie, o obyczajach i tradycjach, które sprawiły, że zakochałem się w tym środowisku i jego specyfice.

Również dzięki zaufaniu polskich instytucji dyplomatycznych w Rzymie oraz udziałowi w licznych inicjatywach historyczno-kulturalnych na zaproszenie Ambasady RP, w ostatnich latach przekonałem się do objęcia tego stanowiska, które z wielką dumą przyjąłem 20 lipca br. przez Ambasador Anders w siedzibie Ambasady RP w Rzymie.

Aleksandra Seghi: Ilu Polaków mieszka w Toskanii i jakie są ich główne problemy?

Stefano Barlacchi: Mówimy o około 9000 osób. Zamiast problemów mówiłbym o potrzebach związanych z kwestiami administracyjnymi i kulturowymi.

Stefano Barlacchi udziela wywiadu telewizji z okazji inaugarcji wystawy fotograficznej we Florencji, czerwiec 2021 r. (archiwum redakcji)

Aleksandra Seghi: Jakie dokumenty będzie można wyrobć w biurze konsularnym we Florencji?

Stefano Barlacchi: Rozpoczęcie procedur administracyjnych nastąpi po ustaleniu godzin pracy konsulatu. Dwie daty jesienne zostały już wyznaczone przez Konsul Głównego dr Agatę Ibek Wojtasik.

Aleksandra Seghi: Jaki jest adres konsulatu we Florencji oraz jakie będą godziny przyjmowania?

Stefano Barlacchi: Via Jacopo Da Diacceto, 32-50123 Florencja, numer telefonu 055 90 60 152. Godziny przyjęcia zostaną ustalone wraz pojawieniem się oficjalnej strony konsulatu.

Aleksandra Seghi: Jakie są Pana plany związane ze współpracą włosko – polską?

Stefano Barlacchi: To projekty związane głównie z realizacją wydarzeń i inicjatyw kulturalnych:

 • Rocznice
 • Święta
 • Uroczystości
 • Prezentacje książek
 • Wystawy
 • Inne inicjatywy

Aleksandra Seghi: Dziękuję za udzielenie wywiadu.

Stefano Barlacchi: Dziękuję i życzę Pani pięknych wakacji.

Foto: Pixabay

Poniżej publikujemy wywiad w języku włoskim:

Dalla mia parte e dalla parte di tutta la Redazione facciamo le nostre congratulazioni per la nomina.

Siamo curiosi perché la scelta di diventare il console polacco?

 • Dal mio ingresso quale membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Romualdo Del Bianco con delega ai rapporti con la Polonia, ho dedicato la mia attività culturale ad organizzare incontri con e per la comunità polacca splendidamente rappresentata dalle amiche Signore dell’Associazione italo polacca di Toscana. Ciò mi ha permesso di approfondire piacevolmente le mie conoscenze del mondo polacco, degli usi, dei costumi che mia hanno fatto innamorare dell’ambiente e delle sue peculiarità.

Grazie inoltre alla fiducia delle Istituzioni diplomatiche polacche di Roma ed alla partecipazione a numerose iniziative storico-culturali su espresso invito dell’Ambasciata di Polonia, in questi anni mi sono convinto ad assumere questo incarico del quale, con grande orgoglio, sono stato insignito lo scorso 20 luglio da S. E. l’Ambasciatrice Anders presso l’Ambasciata polacca in Roma.

Quanti polacchi vivono in Toscana e quali sono i loro problemi principali?

 • Si parla di circa 9000 persone.
 • Più che di problemi parlerei di esigenze legate a questioni amministrative e culturali.

Quali documenti si potranno fare in ufficio consolare a Firenze?

 • L’avviamento di pratiche amministrative il cui perfezionamento avverrà grazie alla fissazione di turni consolari; due date sono già state fissate dal Console Capo Dottoressa Agata Ibek Wojtasik per il prossimo autunno.

Qual’è l’indirizzo del consolato a Firenze e che orari ci saranno (il numero di telefono e l’indirizzo mail)?

 • Via Jacopo Da Diacceto, 32-50123 Firenze
 • 055 90 60 152
 • In corso di elaborazione insieme al sito ufficiale

Quali sono i suoi progetti riguardo alla collaborazione italo polacca?

 • Progetti prevalentemente legati alla realizzazione di eventi ed iniziative culturali:
 • Anniversari
 • Ricorrenze
 • Celebrazioni
 • Presentazione di libri
 • Mostre
 • Varie ed eventuali

La ringrazio per l’intervista.

Ringrazio Lei e Le auguro delle bellissime ferie

Stefano Barlacchi
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + 3 =