Komunikat organizatorów IV Światowego Forum Mediów Polonijnych

W dniu 25 września 2021 r. odbyło się IV Światowe Forum Mediów Polonijnych, pod patronatem honorowym
Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Forum zostało zorganizowane przez: Zrzeszenie Organizacji
Polonijnych w Szwecji, reprezentowane przez prezes Teresę Sygnarek oraz Europejską Unię Wspólnot
Polonijnych, reprezentowaną przez prezydenta Tadeusza Adama Pilata, przy partnerskim wsparciu
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” reprezentowanego przez prezesa Dariusza Piotra Bonisławskiego.


Partnerzy IV edycji Forum to: Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marie Curie
Skłodowskiej w Lublinie, grupa Tipmedia i Fundacja Bona Notitia. Patronat medialny objęła Polonijna Agencja
Informacyjna i Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych.


Tegoroczne Forum było ósmą z kolei stałą merytoryczną platfomą spotkań, integrującą ludzi mediów polonijnych.
Pierwsze cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów Polonijnych, a ich sukces spowodował
rozszerzenie formuły i od 2018 roku są to spotkania o zasięgu światowym. W 2019 roku powstało z inicjatywy
uczestników Forum Światowe Stowarzyszenie Mediów Polonijnych, które działa na rzecz integracji wszystkich
mediów polonijnych na świecie.


W tym roku, ze względu na pandemię, Forum Mediów po raz drugi odbyło się w formie wirtualnej na platformie
komunikacyjnej. Do udziału w Forum zarejestrowało się ponad stu przedstawicieli mediów polonijnych
(wydawnictw prasowych, portali, blogów, radia i telewizji) z 30 krajów.


W programie Forum znalazły się m.in. prelekcje:

 • Nie tylko fake news, ale także odbiorca w pułapkach wiarygodności – dr Karolina Burno, Katedra
  Dziennikarstwa na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie;
 • Nie tylko czekające nas zmiany, ale także nowe rozwiązania technologiczne – Piotr Marek, CEO Grupa
  Tipmedia;
 • Nie tylko co pisać, ale także jak sprawić, aby nas rozumiano i słuchano – dr hab. Paweł Nowak – Katedra
  Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Podczas Forum odbyła się także debata p.t. „Quo vadis media polonijne”, w której omówiono m.in. takie tematy
  jak: aktualny stan mediów i ich niezależność, wsparcie ze strony władz polskich oraz dzielenie mediów
  na „wschodnie i zachodnie”. Zebrane wnioski z dyskusji zostaną w najbliższym czasie opracowane i rozesłane
  do uczestników Forum i współpracujących instytucji.

Organizatorzy IV Światowego Forum Mediów Polonijnych

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji – Europejska Unia Wspólnot Polonijnych
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *