Zaproszenie nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech na szkolenie

Rada Oświaty Polonijnej we Włoszech i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zapraszają nauczycieli i animatorów szkół polonijnych we Włoszech na  szkolenie.

Temat: „Projektowanie ćwiczeń i zadań angażujących ucznia – warsztaty”


Data:   7 GRUDNIA 2021

Godzina:     20:30

Prowadząca: dr Magdalena Barańska

Na spotkaniu przedstawione zostaną wybrane metody aktywizujące i motywujące dostosowane do potrzeb oraz możliwości uczniów. Metody aktywizujące zwiększają skuteczność nauczania, sprawiają, że zajęcia stają się bardziej atrakcyjne dla ucznia, zwiększają jego zainteresowanie w zasadzie każdym przedmiotem, dają poczucie sprawstwa, doświadczania nauki zgodnie z ideą kształcenia skoncentrowanego na uczniu (z ang. SCL). Na spotkaniu podjęta zostanie próba stworzenia katalogu wybranych przez nauczycieli metod pracy oraz zaprojektowania zadań i ćwiczeń dostosowanych do tematyki podejmowanej na zajęciach. 

Formularz zapisowyhttps://forms.gle/5cRCq18jmhjzwjyB9

lub na stronie ROP:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *