WOJTEK I GENERAŁ

“Wojtek i Generał” tak Lello Castaldi zatytułował książeczkę adresowaną do czytelnika
włoskiego, by zapoznać młodego odbiorcę z historią niezwykłego żołnierza 2 Korpusu
Polskiego.


W tym roku mija 80 lat zakupu małego niedźwiadka od młodego Persa ,dokonanego przez
porucznika 3 Dywizji Strzelców Karpackich, Anatola Tarnowieckiego oraz 130 rocznica
urodzin gen. Władysława Andersa. Dzięki decyzji generała o wciągnięciu na listę żołnierzy
także niedźwiedzia,który stał się żywą maskotką i pomocnikiem podczas włoskiej
kampanii.


Stowarzyszenie “ Via dell’Ambra” już od 10 lat promuje pamięć o Wojtku poprzez
wydrukowanie polsko-włoskiego komiksu o nim w formie książkowej (komiks powstał
dzięki projektowi opracowanemu przez uczniów szkół z Imoli i Żagania), piernika z
wizerunkiem misia oraz kalendarza z wielojęzyczną wersją wiersza o historii niedźwiadka. Za każdym razem ilustracje do kalendarza wykonują uczniowie szkół podstawowych lub
gimnazjalnych, które biorą udział w konkursie plastycznym “Niedźwiedź Wojtek dzielny
chwat, hołd mu składa cały świat”.

Inspiracją do wydania kalendarza była wierszowana historia Wojtka przetłumaczona na
inne języki ( i niektóre dialekty),by zainteresować losami 2 Korpusu najmłodsze pokolenie.
Uczniowie zapoznawszy się z treścią wiersza przekładają na karton swoje emocje.
W tym roku odbywa się czwarta edycja konkursu plastycznego ale po raz pierwszy ma
on charakter międzynarodowy, gdyż prace do kalendarza pochodzą od uczniów ze
Szkocji, Włoch i Polski. We wrześniu 2021 nawiązała się współpraca między stowarzyszeniem
“Via dell’Ambra” prowadzonym przez Dorotę Wiśniewską oraz Centro Studi Politici
prowadzone przez Lello Castaldi, dziennikarza, laureata nagrody POLAK ROKU WE
WŁOSZECH i NA ŚWIECIE. Jest on pomysłodawcą i fundatorem pomnika niedźwiedzia
Wojtka i 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii w Venafro.

Odsłonięcie pomnika jest zaplanowane na 17 maja 2022, w ramach obchodu 78 rocznicy wyzwolenia miasta Cassino. Na uroczystość mają przybyć uczniowie ze szkół włoskich, które wzięły udział w
konkursie plastycznym oraz uczniowie z Polski, z Kopańca (gmina Stara
Kamienica).


Trzy miasta Venafro, Jelenia Góra i Edymburg są powiązane z historią Wojtka.
W Venafro kwaterował on wiosną 1944 wraz z 22 Kompanią Zaopatrywania Artylerii ,do
której był przydzielony jako żołnierz,w Edymburgu trafił do ZOO gdzie mieszkał od 15 listopada
1947 do 2 grudnia 1963 . A w Jeleniej Górze żył i zmarł Anatol Tarnowiecki, żołnierz 2 Korpusu
który zakupił niedźwiadka od perskiego chłopca na usilną prośbę ochotniczki Irenki
Bokiewicz.


W Venafro w uroczystości związanej z odsłonięcia pomnika wezmą udział uczniowie nie
tylko włoskich szkół , którzy wzięli udział w konkursie plastycznym ale także uczniowie za
Szkoły Podstawowej z Kopańca oraz prezes Stowarzyszenia “ Via dell’Ambra” Dorota
Wiśniewska .


Nad całością będzie czuwać Lello Castaldi pomysłodawca ewentu.


Następnego dnia uczestnicy uroczystości udadzą się do Cassino na uroczystości
związane z 78 rocznicą zwycięskiej bitwy . I tym sposobem młodzi Polacy z Kopańca
uczczą pamięć dwóch bohaterów kampanii włoskiej : Wojtka i Generała, którzy po
zakończeniu działań wojennych zmuszeni zostali do emigracyjnego życia w Wielkiej Brytanii aż do śmierci.


Anna Pankowska
Stowarzyszenie “ Via dell’Ambra”
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *