Gdynia: Nie tylko Skłodowska-Curie – rusza projekt „Femigracja. Wysoko wykwalifikowane Polki za granicą”

Aż do XX wieku na zmiany miejsca zamieszkania kobiet zwracano uwagę jedynie na marginesie
badań nad migracjami mężczyzn. W przekazach sprzed 1900 roku sporadycznie pojawiały się
informacje dotyczące „wolnych kobiet”, których migracje związane były z innymi pobudkami niż
powody matrymonialne. Zwykle takie wzmianki odnosiły się do wybitnych, nietuzinkowych
postaci, które ukazane są jako wyjątki wśród przedstawicielek swych społeczności, takich jak:
Izabelę Czartoryską, Olgę Boznańską czy Marię Curie-Skłodowską. Dziś, po wieku zmian społeczno-
politycznych sytuacja wygląda odmiennie, a kobiety stanowią ponad połowę osób migrujących.
Muzeum Emigracji w Gdyni rusza z projektem badawczym, którego celem jest zbadanie zjawiska
emigracji wysoko wykwalifikowanych Polek oraz wspieranie sprawczości i samorealizacji kobiet w
ich życiu zawodowym.

Punktem zwrotnym w historii migracji z Polski był 2004 rok i fakt wejścia do grona państw
członkowskich Unii Europejskiej, co wpłynęło na nasilenie przemieszczania się obywateli polskich w
obrębie Europy. Co ciekawe, w migracjach poakcesyjnych zaczynają dominować kobiety. W 2011
roku 51% przebywających za granicą obywateli polskich było płci żeńskiej, natomiast 49% męskiej.
Zgodnie z danymi GUS w 2011 roku 54% polskich migrantów w wieku 25-29 lat oraz 63% polskich
migrantów z wyższym wykształceniem było kobietami (GUS, 2011).

Projekt badawczy „Femigracja. Wysoko wykwalifikowane Polki za granicą”, realizowany przez
Muzeum Emigracji w Gdyni rusza 2 maja 2022 r. Data startu projektu nie jest przypadkowa – tego
dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za granicą.

 • Muzeum Emigracji w Gdyni od kilku lat prowadzi szeroko zakrojone badania nad migracjami osób
  wysoko wykwalifikowanych. Wiele z opuszczających Polskę specjalistów i specjalistek doskonale
  odnajduje się za granicą. Wciąż jednak bardzo niewiele wiemy o tej grupie, a zwłaszcza o grupie
  migrujących Polek. Jest to o tyle interesujące, że wszystkie dotychczas opublikowane przez nas
  raporty z badań wskazują na znaczne różnice w strategiach migracyjnych obieranych przez Polki i
  Polaków, należących do grupy osób wysoko wykwalifikowanych. Dlatego też zespół badawczy
  Muzeum Emigracji w Gdyni zdecydował się skoncentrować swoje badania na polskich specjalistkach,
  które postanowiły realizować się – zawodowo i prywatnie, poza granicami naszego kraju – mówi
  Kinga Langowska z Muzeum Emigracji w Gdyni, autorka projektu.
  Celem badania jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat wysoko wykwalifikowanych Polek
  żyjących na emigracji: ich sytuacji życiowej i zawodowej, przyczyn i uwarunkowań wyjazdów.
 • Dzięki wynikom badania będziemy w stanie lepiej rozpoznać i opisać różnice w strategiach
  migracyjnych między kobietami a mężczyznami – dlaczego i w jaki sposób migrujemy.
  Zidentyfikowanie problemów, z którymi mierzą się kobiety, a także stereotypów, na które są one
  narażone, pomoże nam dobrać kompleksowe rekomendacje i propozycje rozwiązań znajdujących
  zastosowanie na poziomie inicjatyw regionalnych i rządowych. Tym projektem pragniemy rozpocząć
  dyskusję nad migracją kobiet, która szeroko omawiana na świecie, w Polsce wciąż nie doczekała się
  właściwej uwagi – mówi Karolina Grabowicz- Matyjas, dyrektorka Muzeum Emigracji w Gdyni.
  Grupą docelową badania są wysoko wykwalifikowane przedstawicielki polskiej diaspory: polskie
  emigrantki, kobiety o polskich korzeniach, polskie transmigrantki, ekspatki czy też współczesne
  nomadki.
  Jesienią zostanie opublikowany raport z badania, który będzie zasobnym źródłem wiedzy dla
  organizacji pozarządowych, polityków, decydentów kreujących polityki migracyjne, zagranicznych
  firm oraz korporacji i wreszcie samych migrantek. Rezultaty mogą stanowić podstawę do
  projektowania polityk oraz programów rozwojowych skierowanych do kobiet na szczeblu lokalnym i
  ogólnokrajowym. Firmom prywatnym wyniki badań mogą pomóc w kierowaniu oferty do kobiet-
  specjalistek i kształtowaniu polityki kadrowej.

Zachęcamy wszystkie kobiety mieszkające i realizujące się zawodowo zagranicą do wzięcia udziału w
badaniu, które polega na wypełnienia kwestionariusza. Weź udział w badaniu.

Od 2018 roku zespół badawczy Muzeum Emigracji w Gdyni przeprowadził badania polskiej diaspory
podsumowane w raportach dostępnych w otwartym dostępie, takie jak: „E-migracja. Polska diaspora
technologiczna” (edycja 2018 i 2020) oraz „Gdyńska Trójka i co dalej? Emigracyjne plany edukacyjne
maturzystów z III LO w Gdyni”

Zespół: Kinga Langowska, Dr Rafał Raczyński, Dr Agnieszka Kowalkowska, Łukasz Podlaszewski
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *