NA RYSUNKACH DZIECI. WYSTAWA W POLSCE

Wielki sukces udziału w inauguracji pomnika niedźwiedzia Wojtka oraz w pakcie przyjaźni między placówkami oświatowymi prowincji Isernia a dwiema szkołami w Polsce. Oprócz paktu przyjaźni uczniowie wzięli udział w konkursie rysunkowym, który odbędzie się 9 czerwca 2022 r. o godz. międzynarodowy kalendarzowy rok 2023. Tematyka konkursu rysunkowego skupia się na historii niedźwiedzia Wojtka i 22. Kompanii Transportowej podczas włoskiej kampanii wyzwoleńczej podczas II wojny światowej. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Centrum Studiów Politycznych Lello Castaldi oraz Stowarzyszenie Via dell’Ambra w Modenie / Polska. W plakacie wybranym na wydarzenie wybrano jeden z rysunków przedstawionych przez Instytut Sztuki Isernii i autorkę Fabianę Appruzzese. Prawdziwym dreszczykiem dla uczennicy Instytutu było zobaczenie jej rysunku opublikowanego na międzynarodowym plakacie konkursu iw języku polskim. W konkursie wzięła udział szkoła L. Pilla w Venafro – szkoła podstawowa w Venafro oraz szkoła Jovine w Pozzilli; Il Giordano di Venafro ze szkołą podstawową Monteroduni; Instytut „Colozza” we Frosolone ze Szkołą Podstawową Civitanova del Sannio; Instytut Sztuki Isernii; „E. Mattei ”Szkoła Podstawowa w Cassino (FR)

Tekst Lello Castaldi

NEI DISEGNI DEI BAMBINI, UNA MOSTRA IN POLONIA

Grande successo di partecipazione all’inaugurazione del monumento dell’orso Wojtek e al patto d’amicizia tra gli Istituti scolastici della provincia di Isernia e due scuole della Polonia. Gli alunni oltre al patto d’amicizia hanno partecipato al concorso di disegno che si svolgerà il 9 giugno 2022 – ore 17 presso la galleria Artistica Izerska di Kromnowie (PL), che proprio in quella data saranno selezionati 12 disegni che faranno parte di un calendario internazionale anno 2023. Il tema del disegno-concorso è incentrato sulla storia dell’orso Wojtek e la 22esima Compagnia Trasporti, durante la campagna di liberazione d’Italia della seconda guerra mondiale. Gli organizzatori del concorso sono: l’Associazione Centro Studi Politici di Lello Castaldi e l’Associazione Via dell’Ambra di Modena/Polonia. Nella locandina selezionata per l’evento è stato scelto uno dei disegni presentati dall’Istituto Artistico di Isernia e dell’autrice Fabiana Appruzzese. Una vera e propria emozione per l’allieva dell’Istituto vedersi pubblicare il proprio disegno sulla locandina internazionale del concorso e in lingua polacca. Al concorso hanno partecipato l’Istituto scolastico L. Pilla di Venafro – scuola primaria di Venafro e la scuola Jovine di Pozzilli; Il Giordano di Venafro con la scuola Primaria di Monteroduni; l’Istituto “Colozza” di Frosolone con la Primaria di Civitanova del Sannio; l’Istituto d’arte di Isernia; l’Istituto “E. Mattei” Primaria di Cassino (FR).

L. Castaldi
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *