Skąd na Ziemi wzięła się woda? Przełomowy grant na misję kosmiczną dla krakowskich naukowców

Skąd się wzięła woda na Ziemi, skoro w swoich początkach formowała się ona bez wody bo była zbyt gorąca? Na to pytanie pomoże odpowiedzieć zaprojektowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego specjalny teleskop kosmiczny. Grant w wysokości 3 mln EUR na jego budowę przyznała właśnie Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC, European Research Council).

Teleskop to element projekt kosmicznego HYADES, opracowanego przez naukowców z Obserwatorium Astronomicznego i Instytutu Fizyki UJ. Będzie on przystosowany do badania śladów wodoru i deuteru (izotopu ciężkiego wodoru złożonego z protonu i neutronu) na wybranych kometach, których obecność może odpowiedzieć na pytanie o pochodzenie wody na planecie Ziemia. Jedna z hipotez zakłada bowiem, że ziemska woda także ma swoje źródło w kosmosie. By to potwierdzić, naukowcy zamierzają oceniać skład izotopów wodoru obecnego na kometach i sprawdzać te wyniki ze składem izotopowym wody na Ziemi.

Foto DlaPolonii.pl

Woda jest niezbędna do życia wszystkich organizmów woda jest także głównym budulcem komet, choć bardzo trudno jest ją na nich zaobserwować. Łatwiej jest natomiast zobaczyć uwolnione atomy wodoru, ponieważ emitują duże ilości światła w tzw. linii Lyman alfa. Niestety linia ta ukryta jest w zakresie dalekiego ultrafioletu i atmosfera ziemska skutecznie ją pochłania. Zaprojektowany przez polskich naukowców teleskop pomoże ominąć te ograniczenia.

Naukowcy nie mają wątpliwości, że dzięki otrzymanej od UE dotacji uda się przeprowadzić badania na niespotykaną dotąd skalę i w błyskawicznym tempie. „W ciągu ostatnich 35 lat podobne badania przeprowadzono z największym trudem dla 12 komet i uzyskano niejednoznaczne wyniki. W ramach projektu HYADES przebadamy pod tym kątem około 50 komet i to zaledwie w 3 lata” – czytamy w komunikacie UJ.

Naukowcy zamierzają także wykorzystać wybudowane w ramach misji kosmicznej HYADES nowe urządzenie do zbadania grupy planetoid, które przypominają swoim wyglądem komety i są położone niedaleko od Ziemi. Nie można wykluczyć, że tam także jest woda, ale na razie jeszcze nie udało się tego potwierdzić. Krakowscy badacze chcą również pod tym kątem zbadać odkrytą w 2017 roku planetoidę nazwaną Oumuamua.

Misję nieprzypadkowo nazwano HYADES, ponieważ nawiązuje do mitologicznych nimf, które przynosiły opady deszczu. Bardzo długo uważano, że wody w kosmosie nie ma, jak się jednak okazało, jej zbiorniki są bardzo liczne, szczególnie właśnie na kometach. Jedna z hipotez pojawienia się wody na Ziemi lokuje ten fakt w czasie tzw. Wielkiego Bombardowania, do którego doszło ok. 4,2-3,8 mld lat temu. W Ziemię, znacznie już chłodniejszą, niż w czasie powstawania, masowo uderzały wtedy planetoidy i okruchy skalno-lodowe.

Ciekawych spostrzeżeń, które mogą przybliżać nas do potwierdzenia tej teorii dokonała japońska sonda kosmiczna Hayabusa-2 badająca asteroidę Ryugu. Jak ogłoszono jesienią 2022 roku, w drobinkach pyłu zebranego na asteroidzie położonej ok. 300 mln km od Ziemi znajdowała się kropla wody. Zbadano ją i ustalono, że była wodą gazowaną zawierającą sól i pozostałości organiczne. Według badaczy, potwierdza to teorię, że asteroidy mogły podczas zderzeń z ziemią dostarczać na nią słoną wodę. Być może też takie było źródło pochodzenia na ziemi materii organicznej, np. aminokwasów. Naukowcy są bardzo zaskoczeni faktem, że w maleńkiej próbce kropla wody zachowała się w postaci płynnej, a nie np. zamarzniętej. Jedna z hipotez zakłada, że właśnie woda mogła być nośnikiem materii organicznej.

Fascynujące są też spostrzeżenia na temat składu wody w kosmosie i jego podobieństwa do składu wody na ziemi wynikające z badań meteorytu, który w lutym 2021 roku spadł w miejscowości Winchcombe w Wielkiej Brytanii. Ponieważ jego lot uważnie obserwowano, bardzo szybko udało się zebrać sporo odłamków, a te przyniosły ciekawe wiadomości. Jak się okazało, jest on starszy niż Układ Słoneczny, a jego skład chemiczny nie zmienił się od ok. 4,5 mld lat. Także w nim znaleziono wodę i materię organiczną, a skład wody był bardzo zbliżony do ziemskiej.

Projekt HYADES został opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: Michał Drahus, Piotr Guzik i Mikołaj Sabat z Obserwatorium Astronomicznego UJ, oraz Tomasz Kawalec z Instytut Fizyki UJ. Consolidator Grant przyznany badaczom przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych jest przeznaczony dla osób od 7 do 12 lat po uzyskaniu doktoratu. Projekt będzie prowadzony przez pięć lat.

Tekst Jolanta Pawnik, dziennikarka i content menedżerka, autorka książek genealogicznych. Interesuje się historią, w swoich tekstach chciałaby przywrócić pamięć o ludziach, którzy tworzyli  polską naukę i kulturę.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło DlaPolonii.pl
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *