Tag: ekologia, klimat, ochrona klimatu, ochrona zasobów Ziemi, ONZ, planeta, Polacy we Wloszech, ziemia, zrównoważony rozwój

Ostatnia dekada aby zapobiec klimatycznej katastrofie

Zgodnie z danymi przekazanymi przez ONZ, zostało nam już tylko 12 lat, aby zapobiec nieodwracalnym szkodom, jakie wyrządzają naszej planecie zmiany klimatyczne....

Eliza Segiet: Ślad człowieka

Wciąż zadaję sobie pytania, głównie powraca to jedno: co z tobą, człowieku, że tak traktujesz swoją matkę? Jednak ono wyzwala kolejne. Czemu o nią nie dbasz?...