104. rocznica urodzin Jana Pawła II

Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Nim stał się znany światu jako papież, jego życie ściśle związane było z Polską. Bardzo skromny student polonistyki, poeta, intelektualista, aktor Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka i wreszcie kapłan, który z czasem stał się znany jako biskup (został nim w 1958 roku w wieku zaledwie 38 lat, dzięki czemu był wówczas najmłodszym biskupem w Polsce) i arcybiskup krakowski.

Karol Wojtyła był wyjątkowym Polakiem, odmienił losy świata zmieniając oblicze naszej ziemi i nie tylko, również nas zmienił wewnętrznie. Był człowiekiem, który w swoim życiu podejmował działania mające na celu zjednoczenie nie tylko chrześcijan, ale również ludzi różnych wyznań. Odegrał ważną rolę w zmianach politycznych Europy końca XX wieku. Wprowadził Kościół w XXI wiek przez pielgrzymowanie do 132 krajów świata i około 900 miejscowości, przemierzając cały świat i głosząc Ewangelię. Uczestnicząc w spotkaniach z przywódcami, przedstawicielami innych wyznań oraz wiernymi stał się orędownikiem dialogu i wielkim przywódcą religijnym, który umiał poruszać sumienia. 

.

.

Polska była krajem, który Ojciec Święty odwiedził najczęściej. Do ojczyzny przyjeżdżał zawsze z konkretnym przesłaniem dostosowanym do  aktualnie panującej sytuacji religijnej i politycznej. Do Polski przybył łącznie dziewięć razy a jego wizyty gromadziły zawsze tłumy wierzących. Każda z Jego pielgrzymek była traktowana przez Polaków, jako narodowe rekolekcje podczas których Jan Paweł II wzywał Polaków do sprawiedliwości społecznej wzajemnego szacunku a w trakcie jego wizyt uczestniczyły miliony osób. W okresie jego pontyfikatu doszło m.in do upadku systemu komunistycznego w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Przesłanie, które pozostawił nam święty Jan Paweł II podczas swojej wizyty w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. jest cały czas aktualne, to:

Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż, odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie Krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w Waszych sercach, życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie, niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina o miłości Boga do człowieka, która w Krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz.

 Jan Paweł II został Świętym Kościoła Katolickiego, był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra nie będącym Włochem oraz najmłodszym papieżem od 1864 roku. Jego pontyfikat trwał ponad 26 lat i był drugim, co do długości w dziejach Kościoła. Podczas swojego pontyfikatu napisał 14 encyklik, wspomnijmy choć „Redemptor hominis” z 1979 roku, programową encyklikę pontyfikatu), w których w nowy sposób ukazywał wiary Kościoła i jego ludzkie nauczanie, a jednym z najgłośniejszych dokumentów pontyfikatu stała się jedenasta encyklika „Evangelium vitae” ( Ewangelia życia) z 25 marca 1995 r. która jest ukoronowaniem papieskiej wizji miłości, małżeństwa, rodziny a przed wszystkim „wartości i nienaruszalności życia ludzkiego” od poczęcia do naturalnej śmierci, 14 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich, 31 Motu Proprio i 45 listów apostolskich. Przez cały czas swojego życia, żywo interesował się literaturą piękną, teatrem pisał wiersze i utwory dramatyczne a gdy jako kapłan działał w Krakowie,  poświęcał wiele uwagi studentom, których otaczał szczególną opieką duszpasterską. Jedną z wielu pionierskich idei Jana Pawła II były Światowe Dni Młodzieży które miały stać się jednym z fenomenów całego pontyfikatu. Dokumentem w którym Ojciec Święty zapowiedział tę inicjatywę, był ” List apostolski do młodych całego świata” wydany publicznie 31 marca 1985 roku. 

  ” Wy jesteście przyszłością świata, wy jesteście, nadzieją Kościoła. Wy jesteście moją nadzieją!” – te słowa skierowane do młodzieży podczas inauguracji pontyfikatu zapowiadały jeden z najważniejszych aspektów posługi Jana Pawła II na tronie Piotrowym.

 O swojej Ojczyźnie Karol Wojtyła pamiętał po kres swoich dni. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. i został beatyfikowany 1 mają 2011 r. przez Benedykta XVI, a kanonizowany przez papieża Franciszka 27 maja 2014 r. W czerwcu 2019 r. Sejm ustanowił 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II.

 „Mocą Jego nauczania budujemy przyszłość i wspominamy Go z wielką miłością i wdzięcznością” (powiedział papież Franciszek)

Anna Dorota Więckowska 
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *