Tag: Grodno, historia, Izabela Gass, król, Polacy, Polacy we Wloszech, Stefan Batory

GRODNO – miasto STEFANA BATOREGO

Spośród wszystkich królów polskich, największe zasługi dla Grodna położył Stefan Batory (1533 – 1586). Batory prowadząc wojny z Rosją o Inflanty, już w...