Tag: Bona Sforza, historia, król, Polacy, Polacy we Wloszech, Polska, Zygmunt I Stary

Zygmunt I Stary (1467 – 1548), król Polski

Zygmunt Stary urodził się jako przedostatni syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Natron litewski został wyniesiony w 1506 r., a koronowany na króla...

Król Polski Zygmunt II August (1520-1572)

Zygmunt II August urodził się 1 lipca 1520 r. w Krakowie, jako pierwszy i jedyny synkróla Zygmunta I Starego i  Bony Sforzy. Wychowywał się na Wawelu, gdzie...

GRODNO – miasto STEFANA BATOREGO

Spośród wszystkich królów polskich, największe zasługi dla Grodna położył Stefan Batory (1533 – 1586). Batory prowadząc wojny z Rosją o Inflanty, już w...