Tag: Europa po pandemii, gospodarka Europy, Polacy we Wloszech, prognozy dla firm, prognozy gospodarcze, wzrost PKB

Jak oceniają swoją kondycję firmy europejskie?

Już po raz trzynasty firma doradcza Deloitte opublikowała raport „European CFO Survey Spring 2021”, w którym wyraźnie widać, że  europejscy dyrektorzy...

15 lat w Unii – Wzrost PKB o 100 procent od 2003 roku

Po 15 latach od wstąpienia do Unii oficjalne dane mówią o wzroście  PKB na mieszkańca o 100 proc. Jesteśmy jednym z największych beneficjentów wśród krajów...