Tag: apel, cmentarz, ksiądz Jan Główczyk, Polacy, Polacy we Wloszech, Rzym, Wlochy, Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Rzym: Apel do Polonii o współpracę i wspólne działanie

Spotkania Polonijne od trzech lat promują na 1 listopada społeczną akcję „ratujmy polskie groby” na cmentarzu rzymskim Prima Porta oraz zajmują się...

Rzym: XXVII Walny Zjazd Związku Polaków we Włoszech

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś: Ojczyzną człowieka jest nie tylko przestrzeń, w której przyszedł na świat i gdzie żyje, ale także ta, w której może...