Tag: Aleksandra Seghi, magazyn, miasto, Moja Toskania, Pistoia, Polacy, Polacy we Wloszech, Ray Banhoff, Rolling Stones, Toskania, Wlochy

Czy Pistoia to Tristoia?

Tristoia, od słowa triste czyli smutny, taki przydomek, wiele lat temu dostała Pistoia. Pistoia – Tristoia, wołają niektórzy do tej pory. Ale czy...